4/C LİLERE `EK ÖDEME` İÇİN DANIŞTAY’A DAVA AÇTIK


Bilindiği üzere, 31.12.2014 tarih ve 29222 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 2014/7140 sayılı ve 29.12.2014 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan “Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İş Sözleşmeleri Sona Eren İşçilerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar” ile 01.01.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin (C) bendi uyarınca istihdam edilen personelin çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Bahsi geçen Bakanlar Kurulu’nun “Ücretler” başlıklı 7. Maddesinde ek ödeme hakkının kapsam dışında bırakıldığı görülmektedir.

Türk Eğitim Sen olarak Danıştay nezdinde açtığımız davada, ilgili Esaslar’ın “Ücretler” başlıklı 7. Maddesinde ek ödeme hakkına yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin iptalini talep ettik.

 

İlgili dava dilekçesi için tıklayınız