ANTAKYA`DA DA DEĞERLENDİRME KOMİSYONUNA SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ


Eğitim Kurumları Yönetici Değerlendirme Formunun (EK-1) düzenlenmesinde objektif davranmadıkları, Türk Eğitim Sen üyesi 73 kişiden 32 kişiye hiçbir kriter gözetmeden düşük not vermek suretiyle müdürlük görevlerinin sona erdirilerek mağduriyetine neden oldukları iddiasının alınan ifadeler ve incelenen belgelerle sübuta erdiği anlaşıldığından Antakya İlçe Milli Eğitim (Eski) Müdürü Abdurrahman PARLAK, Antakya İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa ÇETİN,  Antakya İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa KILINÇ, Antakya İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin EROL  hakkında Antakya Kaymakamlığı tarafından yapılan ön inceleme sonucunda objektif bir değerlendirme yapmadığı dolayısıyla görevinin gereklerine aykırı hareket ettiği sonuç ve kanaatine varıldığından hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanunun 6.maddesi uyarınca Soruşturma İzni verilmesine karar verilmiştir. 

Soruşturma İzni verilmesi ile ilgili karar için tıklayınız