OSMANİYE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNE SENDİKAL HAKLAR KONUSUNDA UYARI

  

Sendikamız Genel Merkezince 24.09.2014 tarihinde hukuksuz iş ve işlemleri kamuoyu ile paylaşmak, bilgilendirmek ve kamuoyu oluşturarak dikkat çekmek amacıyla eylem kararı alındığı, sendikal faaliyetlerin gerçekleştirileceği günden bir gün önce Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları Birimi tarafından İl genelindeki okullara “Öğretmenlerin göreve gelmeyeceği ile ilgili bazı duyumlar alınmış olup, okulunuz öğretmenlerinin görevlerine hassasiyet göstermeleri, göreve gelmeyen öğretmenlere soruşturma açılacağının bilinmesi ve göreve gelmeyenlerin Müdürlüğe bildirilmesi hususunda gereği…” ifadelerini içeren bir mail gönderilerek sendikal faaliyetlerin engellenmesi yönünde talimat verildiği konusunda  ve yine Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürünün etik davranış ilke ve değerlerine aykırı davranmak suretiyle sendikal ayrımcılık yaptığı Milli Eğitim Bakanlığı’na Sendikamızca bildirilmiştir. Yapılan araştırma neticesinde düzenlenen araştırma raporuna istinaden Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik’e, sendikal faaliyetlere katılım konusunda verilen yargı kararlarının titizlikle takip edilmesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılan nezaket ziyaretlerinde bulunulan tüm kesimlere İl Milli Eğitim Müdürlüğü internet sayfasında yer verilmesinin farklı anlaşılmaların önüne geçilebilmesi bakımından yerinde olacağı yönünde Osmaniye Valiliği tarafından ikaz yazısı gönderilmiştir.

 

İlgili yazı için tıklayınız