4/C`LİLERE EK ÖDEMEDE BİR KARAR DA EDİRNE İDAREDEN

 

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde 4/C’li personel statüsünde görev yapan Türk Eğitim Sen üyesi adına açılan davada,  Edirne İdare Mahkemesinin 2014/ 740 E., 2014/1176 K. Sayılı ve 28.11.2014 tarihli kararıyla; üyemizin diğer kurum çalışanlarına 375 sayılı KHK’nin Ek 9. Maddesi uyarınca ödenen ek ödemeden yararlandırılmamasına ilişkin işlemin iptaline, yoksun kalınan parasal hakların ise idareye başvuru tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalı idareden tahsiline karar verilmiştir. Kararın gerekçesinde; 657 sayılı Yasa'nın 4/C maddesi uyarınca yapılan sözleşme uyarınca istihdam edilen personelin de, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aylık aldıklarının kabulünün gerektiği, memurlara tanınan aynı özlük haklarından yararlandırılmalarının hakkaniyete uygun olacağı belirtilmiştir.

İlgili karar için tıklayınız