MÜDÜRLÜK MÜLAKATINA İZMİR 1.İDARE MAHKEMESİ’NDEN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

Konak Bilim ve Sanat Merkezi’nde halen  Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak görev yapmakta olan üyemiz Mehmet AKMAN,  Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine ilişkin Yönetmeliğe göre ilk defa ve yeniden müdür olarak görevlendirileceklere ilişkin 22/10/2014 tarihinde yapılan sözlü sınavda 50 puan alarak başarısız sayılmıştır. Söz konusu bu işleme karşı açtığı davada; davalı idarenin, mahkemece verilen ara karara rağmen davacıya sorulan soruların ve bu sorulara verilen cevapların neler olduğunun mahkemeye ibraz edilmemesi, komisyonca düzenlenen değerlendirme formunda her bir konu için verilen puanın gerekçelendirilmediği ve yapılan sözlü sınavın objektif ölçme ve değerlendirme kriterleri çerçevesinde gerçekleştirilmediği gerekçeleri ile İzmir 1. İdare Mahkemesi;   idarenin işlemini hukuka aykırı bulmuş ve söz konusu mülakatın yürütmesinin durdurularak yargı kararına uygun yeni bir mülakat yapılması gerekliliğine karar vermiştir.

İlgili yürütmeyi durdurma kararı için tıklayınız