VALİLİKLERE YAZI YAZDIK. YÖNETİCİ ATAMALARINI YAPINIZ

2006 yılında sınava girip başarılı olan birçok yönetici adayı başvuruda bulunamayıp sınav süreleri dolduğundan dolayı, 2005 yılında sınava girip başarılı olanlara başvuru hakkı verilmediğinden, ayrıca bu sınavların yeniden değerlendirmesi sonucunda başarısızken başarılı olanlara başvuru hakkı verilip, birçok ilde münhal yöneticiliklerin çok az sayıda duyurulması sonucu başvuru yapamadıklarından , mevcut yöneticilere ve öğretmen olarak çalışıp yöneticiliğe başvurmak isteyenlere başvuru hakkı verilmediğinden dolayı  çok sayıda eğitim çalışanı mağdur edilmiştir. Mağdur edilen birçok yönetici adayı Bakanlığı yargıya şikâyet etmek zorunda bırakılmıştır. Sonuç olarak;  yaşanan olumsuzlukların tekrar etmemesi, çalışanların mağdur edilmemesi, eğitim hizmetinin aksamaması ve ülke genelinde birliğin sağlanması için münhal bulunan tüm okulların yöneticiliklerinin duyuruya çıkarılarak, 2008/74 Nolu Genelge doğrultusunda en kısa zamanda başvuruların alınıp atamaların yapılması için tüm il Valiliklerine yazı yazdık.

İlgili Yazı İçin Tıklayınız