MEB BAYAN YÖNETİCİ KONUSUNDA SAMİMİ OLMALI

            09.10.2010 tarihli Resmi Gazetede MEB Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin 18. maddesine bir fıkra eklenmiştir. Eklenen bu fıkrada yatılı kız öğrencisi bulunan eğitim kurumlarının müdür yardımcılığı norm kadrosundan en az birinin kadın adaylara ayrılacağı ve atamanın kadın adaylar arasından yapılacağı belirtilmiştir.

            Ayrıca MEB Personel Genel Müdürlüğünün 21.09.2010 tarihli yazısında da yatılı kız öğrencisi bulunan eğitim kurumlarına bir kadın müdür yardımcısı atanması/görevlendirilmesi istenmiştir.

 

            Ancak hem Bakanlık yazısı hem de Yönetmelikte yapılan değişiklik müdür yardımcılığı normları dolu olan yatılı kız öğrencili eğitim kurumları için kısa vadede çözüm sağlamayacaktır. Bu anlamda kız öğrencili yatılı okullara bayan müdür yardımcısı atamanın öneminden bahisle yönetmelikte yeni bir değişikliğe gidilerek anılan okullara ilave bir bayan  müdür yardımcılığı kadrosu verilmesi hususunun Yönetmeliğe eklenmesi konusunu Bakanlığa İlettik. Yönetmelikte bu yönde yapılacak olan bir değişiklik ile Bakanlık konu hakkındaki samimiyetini de kanıtlamış olacaktır.

 

İlgili Yazımız İçin Tıklayınız