SAĞLIK EĞT. ENST. MEZUNLARI YAZIMIZA TALİM TERBİYE’DEN CEVAP

         Sağlık Eğitim Enstitüsü mezunu olanlar Sağlık Meslek Liselerinin Milli Eğitim Bakanlığına devri esnasında Sağlık Meslek Liselerinde öğretmen olarak görev yapıyorlar ise yine öğretmen olarak kalmışlardı. Aynı enstitüden mezun ancak Tıbbi Teknolog olarak görev yapan kişiler ise Talim Terbiye Kurulunun 80 sayılı kararına binaen bitirdikleri bölüm atamaya esas alan teşkil etmediği için öğretmen olarak görev alamamaktadırlar. Talim Terbiye Kurulunun 80 sayılı kararın da değişikliğe gidilerek bu durumda olan kişilere de öğretmen olarak atanabilme hakkının tanınması hususunda Türk Eğitim Sen olarak Bakanlığa resmi bir yazı ile başvurduk. Bakanlıktan tarafımıza gönderilen cevabi yazıda konu hakkında ilgili kurum ve kuruluşlar ile değerlendirme çalışmalarının devam ettiği belirtilmiştir.

 

İlgili Yazımız İçin Tıklayınız.

 

Bakanlıktan Gelen Cevap Yazısı İçin Tıklayınız.