NORM KADRO VE ÇALIŞMA TAKVİMİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ YAZI


 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 15.05.2013 tarih ve 980028 sayılı “Yer Değiştirmeler” konulu yazı yayınlanmıştır. Anılan yazı ile önce ilköğretim okullarının bağımsız ilkokul veya ortaokul şeklinde yapılandırılmalarının Mayıs sonu itibariyle tamamlanması gerektiği bildirilmiştir. Norm kadro güncellemelerinin 20 Mayıs-21 Haziran 2013 tarihleri arasında yapılacağından söz edilmiştir. İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenler dönüştürme sonucunda oluşturulan ve ilişkilendirilen ilkokula  yada ortaokula alanları dikkate alınarak öncelikle atanacağından, sınıf öğretmenlerinin önceki sınıflarını okutmaya devam edeceğinden ve ara sınıflarda sınıf birleştirilmesi yoluyla öğretmenlerin norm fazlası durumuna düşülmesi meydan verilmeyeceğinden söz edilmiştir.

Yine yazıda öğretmenleri atama ve yer değiştirme takvimi ;

1- Önce il içi ve iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı nakil işlemleri yapılacak. Bu işlemler Haziran ve Temmuz aylarında yapılacak.

2- Alan değişikliği işlemleri Temmuz ayında yapılacak.

3- Özür durumundan yer değiştirmeler 15 Temmuz ila 5 Ağustos arasında yapılacak.

4- KPSS puanına dayalı ilk atamalar 16 ila 29 Ağustos arasında yapılacak. Bakanlık Ağustos sonu itibariyle tüm atama ve yer değiştirme işlemlerini sonuçlandırması şeklinde planlanmıştır.

Yazı dönüştürülen okullarda görev yapan öğretmenlerin norm fazlası olamaması esasına dayandığı için sevindiricidir. İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünden ilk defa, eksikleri olsa da kabul edilebilir bir yazı yayınlanmıştır. Ancak; yazıda dönüştürülen okullarda görev yapan öğretmenlerden 3 yıllık çalışma süresini dolduranların yeni görevlendirildikleri okulda da yenden 3 yıllık çalışma süresine tabi tutulmamaları konusunda da Genel Başkan İsmail KONCUK, MEB yetkililerini uyarmıştır. Yazıdaki bir başka eksik husus Temmuz ayında yapılacağı ifade edilen alan değişikliklerinin, zorla alan değiştirenleri kapsayıp kapsamayacağıdır. MEB, hem 3 yıllık çalışma süresini dolduranların, okulları dönüştürülse de 3 yıllık sürelerini doldurmuş sayılacağı ve zorla alan değiştirenlere isteğe bağlı olarak bulundukları ilde eski alanlarına dönüş haklarının verileceğine dair acil bir düzenleme yapılmalıdır

 

MEB’in ilgili yazısı için tıklayınız