İŞTE MALUM SENDİKANIN ''ORTAK PAYDA'' BULDUĞU TOPLANTILAR ve KATILIMCILAR

Ortak Payda 2006 Ş.Urfa Arama Toplantısı
KATILIMCILAR
Ahmet Çetiner, Keziban Çelik - Açık Kapı Yardımlaşma Kültür ve Eğitim Derneği
Fevzi Çelik - Anadolu Gençlik Derneği
İbrahim Coşkun - Eğitim Bir – Sen
Ramazan Fırat - Eğitim – Sen
Mustafa Arısüt – Mazlumder
Ahmet Kaytan – Memur-Sen
Gülay Koca – İnsan Hakları Derneği (İHD)
Nesrin Kara – Sağlık Emekçileri Sendikası (KESK’e bağlı)
Bekir Benek - Ş. Urfa Barosu İ.H.Kom.
Adile İzol, Sevinç Özipek - Yaşam Evi Kadın Dayanışma Derneği
Mehmet Yamlek - H. Ü. Öğrenci
Bu ortak payda toplantılarına değişik illerde katılan kişi ve kuruluşlar da aşağıdaki gibidir;
Davut OKÇU- Van Memur-Sen
Selahattin Demirtaş – İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır.
Abdullah Demirbaş- Diyarbakır Sur Belediye Başkanı.
Mazhar Aktaş-Kürdi –Der
Semra Özbey- Diyarbakır Kürt Enstitüsü
Cihan Aydın- Diyarbakır Barosu.
Şimşiröddin Ekinci- Mazlum Der
Nesip Yıldırım- Mazlum Der
Leyla Akelma- Özgür Der
Serdar Bülent Yılmaz- Özgür Der
Mahmut Gülenay: Siyasetçi, CHP üyesi
İbrahim Binici :Hıristiyan,Katolik kilisesi üyesi
Ali Duman:Siyasetçi
Nejdet Doğan : Hıristiyan,Gazeteci,Katolik kilisesi üyesi
Kazım Kılıçlar:TOBAV,Kültür-Sen
Nejat Antalyalı:Avukat , DSP üyesi
İsmet Güven:SHP il delegesi
Sedat Erkut: SHP İl delegesi
Hüseyin Yoksulabakan :Siyasetçi
Hasan Şen :Hacı Bektaş Derneği Mersin Şubesi Üyesi
Muhittin Palamut:Moda spor derneği başkanı
Bu toplantılarda tartışılan ve alınan bazı kararlar aşağıdaki gibidir;
***Kürt Sorunu bağlamında ana dilde eğitim hakkı ve Kürtçe’nin resmi alanda kullanımı.
*** Ana dilde eğitim hakkının önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır.
***Resmi dil- Anadil ayırımı yapılmamalı. Türkçenin yoğun olarak konuşulmadığı bölgelerde, insanların daha iyi hizmet alabilmesi için, bölgede konuşulan dili bilen personel görevlendirilmeli (karakolda kadın-erkek polis görevlendirmesi gibi). Hatta bölgede konuşulan dili bilen personel gerektiğinde, (masrafı devlete ait olmak üzere,) bölgeye yakın yerlere de gönderilebilmeli.
***Diyanet denilen kurum bu ülkede anti demokratik bir uygulamanın kurumudur. Kesinlikle lav edilmeli. İnançların her türlü ekonomik ve insan kaynakları ihtiyaçları cemaatlere bırakılmalıdır.

Kaynak;

http://www.ortakpayda.org/calread.asp?foo=1644
http://www.ortakpayda.org/calis.asp?foo=read&feox=104
http://www.ortakpayda.org/calis.asp?foo=read&feox=100
http://www.ortakpayda.org/calis.asp?foo=read&feox=98
http://www.ortakpayda.org/calis.asp?foo=read&feox=96
http://www.ortakpayda.org/calis.asp?foo=read&feox=101
http://www.ortakpayda.org/calis.asp?foo=read&feox=99