KEY UTANCI

Hükümet icra makamıdır, mazeretler üretmek hükümetlerin işi olamaz. Bilgisayar kullanımının her alanda yaygınlaştığı günümüzde, iş ve işlemlerin bu kadar yavaş yürümesi aklımıza ciddi şüpheler getirmektedir.Bilgilerin toplanamaması nasıl bir gerekçedir? O halde, bilgilerini toplayabildiğiniz insanlara paralarını öncelikle verirsiniz, kalanların ise, belli bir itiraz süresi içerisinde, gelen bilgi ve belgeler ışığında ödemelerini sonradan yaparsınız.
Ülkemizde, her konuda yaşanan bilgi kirliliği KEY konusunda da yaşanmaktadır. Aşağıda, Ali TEZEL tarafından yapılan haber bir takım karışıklığı önleyecek mahiyettedir.


Ali Tezel'in yazısı
Basında KEY hesaplarının geri ödeneceği ve 10 bin YTL. eski parayla 10 milyara yakın paralar alacağımızla ilgili haberler uçuşmaya başladı. Sakın olan bu haberlere inanıp hayallerinizi büyük kurmayın, borca falan girmeyin. 3320 sayılı “MEMURLAR VE İŞÇİLER İLE BUNLARIN EMEKLİLERİNE KONUT EDİNDİRME YARDIMI YAPILMASI HAKKINDA KANUN” 11.11.1986 günü TBMM’de kabul edilmiş ve 22.11.1986 günü Resmi Gazete’de yayınlanıp, 1987 yılbaşında yürürlüğe girmişti. Kanun gereğince 10 ve daha fazla işçi-memur çalıştıran işverenler-devlet çalışanlarının her biri için aşağıdaki tabloda gösterildiği kadar Konut Edindirme Yardımı yapacak ve bankaya yatıracaklardı. 1986 yılı sonunda konuyu TRT-1 ekranında dile getiren zamanın devlet bakanı Mükerrem Taşçıoğlu öyle atıp tutuyordu ki paralar birikecek 180 ay (15 yıl) içinde bütün işçi ve memurların evi olacaktı. İsteyen herkes bu paralarla ev sahibi olabilecekti vs vs.
1- Kişi başı ana para 5 lira
Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere KEY’in ilk başladığı günden bitinceye kadar adına KEY ödemesi yapılmış birisinin toplam ana parası nominal olarak 5388000 TL. yeni parayla 5 lira 39 kuruş. Bu ana parayı faizlendirip yani nemalandırıp öyle bize verecekler ki benim tahminime göre yüzde 5000 gibi bir faiz verseler kişi başına 250 YTL. gibi bir para ödenir.
2- Daha hak sahiplerinin kim olduğu bile belli değil
Aslında 7 veya 7,5 milyon kişi kadar olan KEY hesabı sahiplerinden sadece 2,5 milyonu kayıt altında diğerlerinin kim olduğu bile belli değil. Ödeme rakamı da kişi sayısına bağlı olacak, zira KEY hesaplarına ödenen paralar şu an Emlak Konut GYO’ye verildi ve bu ortaklığın yüzde 61’inden oluşuyor. Yüzde 61 oranına tekabül eden hisse rakamının parasal değeri de şu an için 2 milyar YTL. kadar. 2 milyar YTL.’yi kişiler bulunabilirse 7 milyon kişiye verdiğinizde kişi başına düşecek rakam 285 YTL. kadar olur.

AKŞAM