YÖNETİCİ ATAMA VE SENDİKALARIN YALANLARI

Türkiye de yaklaşık 30 bin kurum vekaleten yada görevlendirmelerle  yönetilmektedir. MEB geçmişte bir çok hatalar yapmıştır fakat yeni Per.Gen.Müd.Necmettin YALÇIN’ın bu konudaki gayretleri ile bir çok eksiği olmasına rağmen (SINAV) yeni ek 2 de takdir hakkının olmaması ve sadece puan üstünlüğüne göre atama yapılabilmesi güzel bir gelişmedir.Her şeye rağmen MEB bu EK 2 ile Yönetici atamalarını yapmalı ve kaos ortamını bitirmelidir.Daha sonra ise sınav esaslı bir yönetmelik çalışmaları yapılmalıdır.

İŞTE EĞİTİM BİRSEN AÇIKLAMASI

Kariyer ve Liyakat Esaslı Yönetmelik Hukukun Gereğidir
Sınavlı yönetmelik esastır...
Evet yanlış duymadınız, Bu sendika sınav istiyor sınavsız bir yönetmelik ölü doğmuştur diyor.
“-Yönetici (Müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı) atamanın sınav esaslı olması”
Gerekmektedir denmektedir. AÇIKLAMA İÇİN TIKLAYINIZ…
Şimdi ne olduda dün AK dediğine bugün bu sendika KARA demektedir.15.10.2007 tarihinde MEB sundukları Yönetici Atama Yönetmeliği taslağında BAKINIZ..
Sınavın esamesi okunmuyor, sadece göstermelik son paragrafta “Seçme sınavının ilk defa müdür yardımcılığına atanmaya ilişkin başvuru yapabilmenin ön şartı olarak düzenlenmesi ve seçme sınavını kazanan adayların diğer adaylarla birlikte aynı duyuru kapsamında atanabilmelerine imkan sağlanması amacıyla seçme sınavından alınan puanın atamaya esas puana etki etmemesi, (Ek 2 Değerlendire Formunda seçme sınavından alınan puana dayalı bir puanlamaya yer verilmemesi)”

Eğitim Birsen’in 2007 yılındaki yönetmelik taslağı ve sınav görüşü ortadadır.Aynı sendika bakın 2007 yönetici atama taslağında hangi isteklerde bulunuyor.

EK 2 AÇIKLAMALAR KISMI
*Her ödül türünden en fazla bir tane için puan verilecektir.
**1- Meslek Liseleri ve Mesleki Teknik ortaöğretim kurumu yöneticiliklerine atanacaklar bakımından atölye, laboratuar veya meslek dersleri öğretmeni olanlara ilaveten 10 puan verilir.
2- Kurucu müdür olarak görev yaptıkları eğitim kurumlarının yöneticiliklerine atanmak üzere başvuranlara ilaveten 15 puan verilir.
3- Halen devam ediyor olmak kaydıyla Vekaleten veya geçici görevlendirme yoluyla yöneticilik yaptıkları eğitim kurumlarının yöneticiliklerine atanmak üzere başvuruda bulunanlara ilaveten 10 puan verilir.
4- İmam Hatip Liselerinin yöneticilik görevlerine atanmak üzere başvuruda bulunan İHL Meslek Dersleri (Arapça dahil), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi branşındaki öğretmenlere ilaveten 10 puan verilir.
5- Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, (Anadolu statülü olmakla birlikte öğretmenleri sınavla seçilmeyen eğitim kurumları hariç) Anadolu statülü liselerde görev yapan ya da daha önce görev yapmış yönetici ve öğretmenlere görev yaptıkları eğitim kurumlarının yöneticiliklerine atanmak üzere yapacakları başvurularda ilaveten 10 puan verilir.
*** Takdir puanı, adayın 1,2,3,4 ve 5 inci bölümlerden aldıkları puanların toplamının %10’undan fazla olmayacak şekilde belirlenecektir.
Takdir puanı da dahil bu puanlama sistemi kimlere hizmet ediyor bunu değerli okuyucularımızın yorumuna bırakıyoruz.

2007 Yılında yapılan Yönetici atamalarında bırakın sınav puanını EK 2 bile yokken, Duyuru bile yokken.Bir gecede binlerce atama yapılırken,Sendika şubelerinde listeler hazırlanırken bu sendika neden sınavı savunmuyordu.Madem sınavı savunuyor bu sendika o zaman 2006 yönetmeliğine neden dava açmadı,2007 ve 2008 yönetmeliklerine neden dava açmadı.Açamaz çünkü Türkiye de binlerce Eğitim kurumunda üyeleri vekaleten görevlendirilmektedir.

Eğitim Birsen Genel başkanı değilmiydi “Sendika menfaat örgütüdür, Dünyada yada ahi rette menfaati olmayan bize üye olmasın” diyen bu menfaatlerin neler olduğunu artık tüm eğitimciler biliyor.
 
Hizmetli kadrolarına memurluk sözü verilerek, Memur kadrolarına Şeflik sözü verilerek, Öğretmenlere idarecilik sözleri verilerek hatta bununla da kalmayıp bir çok okul müdürleri ve şube müdürlerine ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü sözleri verilerek binlerce üye yapılmıştır.

Yetkili sendika TÜRK EĞİTİM SEN Genel Başkanı İsmail KONCUK’un ve yönetim kurulu üyelerinin üstün gayretleriyle Personel genel müdürü ile defalarca görüşme yapılmış, Artık bu sorunun çözümlenmesi istenmiş ve okullardaki bu kaosun bir an önce sona ermesi talep edilmiştir.

Yıllardır sınav lafını ağzına almayan sendika ne oldu da birden bire sınav diye bağırmaya başladı.4 yıldır nerdeydiniz sınavsız yönetmeliklere ve genelgelere neden dava açmadınız. Çünkü bu kaos sizlere menfaat sağlıyordu.Bütün koltuklar için vekaleten görevlendirme listeleri yapıp üye topluyordunuz.Artık işin sonuna gelindiği anlayınca yıllardır hiç dava açmadığınız,bırakın davayı tenkit bile etmediğiniz MEB veryansın ediyorsunuz. Artık bu işin sonuna gelindi mevcut EK 2 ile atamalar yapılacaktır.Vekaleten görev yapan üyeleriniz için yolu sonu görünmüştür.Zaten o üyeleriniz eğerki o makamları hak ediyorlarsa puan üstünlüğüne göre aynı yerine tekrardan atanacaktır.Bunda korkulacak bir şey yoktur.Burada görevini yıllardır büyük bir özveriyle  vekaletle yürüten,hiçbir sendika yada siyasi torpille bu işin başına gelmeyen hasbel kader bu  idareciliğe vekalet eden  arkadaşları tenzih eder ve bu çalışmaları için teşekkür ederiz.

EĞİTİM SEN VE YÖNETİCİ ATAMA VE 2008/74 SAYILI GENELGEYE DAVA

2008/74 sayılı genelgeyi dava etme nedenleri  MEB’nın  genelge hazırlarken sendika görüşünü almaması olarak belirtiliyor. Yönetici değerlendirme formu Yeni EK 2 nin yayınlandığını sendikanız ve hukukçularınız bilmiyor mu ki şimdi genelgeye dava açacaksınız.Mevcut EK 2 dava açmadıktan sonra genelgeye dava açmak hangi sorunu çözecektir.Sonuçta genelge sadece uygulamada birlik sağlanması için açıklama getiren bir yazıdır.

Eğitim sen 2008/74 sayılı Yönetici atama genelgesine dava açacağı yönündeki haberi tamamen siyasidir. İşte size kanıtı “Milli Eğitim Bakanlığı, yönetici atamalarında yazılı sınav gibi görece objektif seçme sistemlerini uygulamayacağını bir kez daha ortaya koymuştur.” Bu ifadeler Eğitim Sen aittir. Pekala Eğitim Sen adama sormazlar mı  2007 yılındaki MEB sunduğunuz Yönetici Atama taslağında ve MEB sunduğunuz Yönetici değerlendirme formunda  BAKINIZ

Sınav kazanlara sadece 5 puan verilsin.Okullarda yöneticiler seçimle belirlensin,diyen sizler değil misiniz? Sendikanızın mevcut Yönetici atama taslağı incelendiğinde ve yönetici atama yönetmeliği ile ilgili değerlendirmeler kısmında BAKINIZ

Anlaşılması ve uygulanması mümkün olmayan talepleriniz olduğu ortaya çıkmaktadır Hem yöneticilik puan üstünlüğüne göre ek 2 ile yapılmalı diyorsunuz. Hem de ek 2 puan üstünlüğü taşıyanlar arasında okulda seçim yapılmalı diyorsunuz.Koskoca bir sendikanın Kariyer ve liyakati seçimle belirlemesi anlaşılması güç bir durumdur.Madem ki sınav belirleyici olmalı o halde neden MEB sunduğunuz taslakta sınava hiç değinilmemiş.Eğitim Sen olarak amacınızın Üzüm yemek olmadığı apaçık ortadadır.Sendika olarak okullardaki bu kaosa son verilmesine ve Eğitim barışının sağlanmasına katkıda bulunmanız gerekirken bu kaos ortamının içinden çıkılmaz bir hal almasına katkı sağlamaktasınız.

Değerli Eğitimci arkadaşlar MEB yıllardır süren vekalet furyası artık son bulmalıdır.Bir çok idareci 3-4 yıla yakın bir zamandır,vekalet ile devam etmektedir.Bu idareciler neredeyse bu makamları sahiplenmiş ve vekaletlere asalet hakkı verilmesi için sendika nezninde de girişimde bulunmuşlardır.Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemiş vekalet furyası maalesef okullarda iş barışını bozmaktadır.Bu kaos ortamından bir takım sendikalar ve siyasiler menfaat sağlamaktadır.Bu yüzden eksiklerine rağmen mevcut EK 2 ile Yönetici atamaları yapılmalıdır.Daha sonra bütün yönetim kademelerinde sınavın esas olduğu bir yönetmeliğin bütün sendikalarında katkısıyla MEB tarafından hazırlanması gerekmektedir.Eğer ki bu EK 2 ile de atama yapılamazsa,MEB yönetim kademeleri vekalet ile yönetilmeye devam edecek buda birilerine menfaat sağlayacaktır.Gün uyanık olma günüdür neredeyse vekalet ile yönetilen kurumlarda vekaletlere asalet hakkı doğmuştur bir çok idareci için.İşte birilerinin de hesabı vekaletlere asalet vermektir.Bu oyuna gelmeyelim.

Kamudan Haber