MEB’DE ATAMA REZALETİ!

Milli Eğitim Bakanlığı her yıl Şubat ve Ağustos dönemlerinde kadrolu öğretmen ataması yapmaktadır. MEB, bu atamaları hangi usullere göre yapacağını yayımladığı kılavuzlarda belirtir. Atama sayısının 2%’sini Açıktan Atama, Açıktan İlk Atama, Kurumlar Arası İlk Atama ve Kurumlar Arası Yeniden Atamaya ayırır. MEB’in 2008-2 atama kılavuzunda atama çeşitleri şu şekilde belirtilmiştir.
4.1.1. İlk Atama;
Kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nda alanlara göre belirlenen taban puan ve üzeri puan almış olmak şartıyla;
a) Öğretmenlik görevine ilk defa atanmak üzere başvuranlar,
b) Özel öğretim kurumlarında görevli olup resmî eğitim kurumlarına ilk defa atanmak isteyenler,
c) Vakıf veya özel üniversitelerde öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlileri,
d) Devlet memuriyetinin adaylık devresinde görevinden ayrılan ya da görevine son verilenlerden, yasal bekleme süresini doldurmuş olanlar,
e) Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında çalışanlar dâhil kamu kurum ve kuruluşlarında kanun veya kanun hükmünde kararnameler kapsamında sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar bu kapsamda başvuruda bulunacaklardır.
4.1.2. Açıktan Atama;
Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi olarak eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı öğretmen kadrolarında adaylıkları kaldırıldıktan sonra görevinden ayrılmış olanlar ile yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi olarak en az iki yıl süreyle çalıştıktan sonra görevinden ayrılmış olanlar, açıktan atama kapsamında kadrolu öğretmenlik için başvuruda bulunabileceklerdir.
4.1.3. Açıktan İlk Atama;
Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi olarak eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki diğer hizmet sınıflarında adaylıkları kaldırıldıktan sonra memurluktan ayrılmış olanlar, bu kapsamda kadrolu öğretmenlik için başvuruda bulunacaklardır.
4.1.4. Kurumlar Arası İlk Atama;
Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi olarak memurlukta adaylıkları kaldırılmış olup hâlen görev yapanlar, bu atama biçimiyle başvuruda bulunabileceklerdir. Kurumlar Arası İlk Atama biçimiyle yapılan başvurular, öğretmenlikte geçen hizmet süresi öncelikli olmak üzere Devlet memurluğunda geçirilen hizmet süresi esas alınarak değerlendirilecektir. Bunun dışındaki aylıksız izinde geçirilen süreler ile vekil olarak geçirilen süreler dikkate alınmayacaktır.
4.1.5. Kurumlar Arası Yeniden Atama;
Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olup hâlen diğer kamu kurum ve kuruluşlarında eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında ya da diğer hizmet sınıflarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalışanlar ile kamu üniversitelerinde hâlen öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi olarak en az iki yıl süreyle görev yapanlar, kurumlar arası yeniden atama biçimiyle başvuruda bulunacaklardır.
MEB’İN USULSÜZ ATAMALARI
MEB’in usulsüz atamalarına örnek teşkil eden Lale KAHRAMAN ve Nuran YAVUZ, memuriyete Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde başlamışlardır. Bu kişiler 2008-2 atamalarından bağımsız olarak öğretmenliğe naklen geçmişlerdir. 2008-2 atamalarında sınıf öğretmenliğine yaklaşık 8 yıl hizmeti olanlar geçerken bu kişiler 2 yıllık hizmetleriyle MEB’e öğretmen olarak geçmişlerdir. Zaten 2008-2 atama sonuçlarında adı geçenlerin kimlik numaraları yazılıp sorgulama yapıldığında bu kişilerin kayıtlarının olmadığı belirtilmektedir. İşte usulsüzlük bu noktadadır. Yani bu kişiler Kurumlar Arası İlk Atamaya  tabi olmadan naklen MEB’e öğretmen olarak geçmişlerdir. Bunu ekteki Emekli Sandığı dokümanlarından da anlıyoruz. MEB atama dönemlerinden bağımsız olarak bu atamaları gerçekleştirmiştir. Bu şekilde başvuru yapan yüzlerce kişinin taleplerini de atama dönemi olmadığı gerekçesiyle reddetmiştir.
KURUMLAR ARASI ATAMAYA TABİ OLMADAN DİREKT ATANAN ÖĞRETMENLER:
Adı-Soyadı : Lale KAHRAMAN
T.C. Kimlik No: ...................
Baba Adı: Miralay
Anne Adı: Vahide
Doğum Yılı: 1984
Daha Önceki Memuriyeti: : Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Daha Önceki Unvanı: Daktilograf
Hizmete Başlama Tarihi: 07/03/2006
Şu anki Memuriyeti: Van Kahraman Çocuklar Kız YİBO
Unvanı: Sınıf Öğretmeni
Atanma Şekli : Meçhul
KPSS 10 Puanı: Yok
Adı-Soyadı : Nuran YAVUZ
T.C. Kimlik No: ...............
Baba Adı: Muhlis
Anne Adı: Emine
Doğum Yılı: 1988
Daha Önceki Memuriyeti: : Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Daha Önceki Unvanı: Yardımcı Hizmetler
Hizmete Başlama Tarihi: 25/12/2006
Şu anki Memuriyeti: Van Kahraman Çocuklar Kız YİBO
Unvanı: Sınıf Öğretmeni
Atanma Şekli : Meçhul
KPSS 10 Puanı: Yok
2008 KURUMLAR ARASI, AÇIKTAN ATAMA, SONUÇLARI
http://atama.meb.gov.tr/2007_3_sozlesmeli/?islemID=13
İlgili linkte atama sonuçlarına TC kimlik numarasıyla bakıldığı zaman atama kayıtlarına ulaşılamamaktadır. Pekiyi bu öğretmen arkadaşlarımız nasıl ve hangi yönetmeliğe göre atanmıştır?
MEB’in bir diğer usulsüz ataması da Cengiz ÖZER’in açıktan atanmasıdır. Adı geçen öğretmen daha önce istifa etmiş ve yeniden MEB’e dönmek için başvurmuştur. Ancak bu başvuru atama döneminde olmamıştır. Buna karşın ilgilinin ataması 10/11/2008 tarihinde gerçekleşmiştir. MEB’in kılavuzuna göre bu kişi açıktan atamaya tabi olmalıdır. Bu kişinin açıktan atamaya tabi olması için de alanında alımın olması gerekmektedir. Ama 2008-2 atamalarında model öğretmenliği için kadro tahsis edilmemiştir. Zaten bu alandan yıllarca alım yapılmamıştır. Bütün bu aykırı durumlara rağmen 47 yaşındaki Cengiz ÖZER model öğretmenliğine atanmıştır.
Bu örneklerden de anlaşılacağı gibi MEB yaptığı bu usulsüz atamalarla kendi kurallarını görmezden gelip binlerce kişiyi mağdur etmiştir.
KAYNAK: WWW.KAMUDANHABER.COM