İLKSAN'DA TÜRK EĞİTİM SEN GERÇEĞİ

Türk Eğitim Sen delegelerinin 1996 yılında 3 trilyon borçla devreldığı İLKSAN, bugün kasasında 195 Milyon YTL nakit parası olan, özkaynakları 451 milyon dolara çıkmış bir kuruluş haline gelmiştir. Bu başarı İLKSAN yönetiminde 11 yıldır bulunan Türk Eğitim Sen delegelerinin ortaya koyduğu mücadelenin ve gayretin sonucudur.
1996 yılından önce İLKSAN’ın kaynakları siyasiler tarafından yandaşlarına peşkeş çekilmiş veya bir takım ideolojik örgütlere menfaat sağlanmıştır. 1996 öncesinde VERDİMSE BEN VERDİM mantığıyla yönetilen İLKSAN, emeklilerine 1(bir) yılda ikramiyelerini veremez bir kuruluş haline getirilmiş  iken, 1996 sonrasında Türk Eğitim Sen’in seçtiği delegelerin gayretleriyle EMEKLİ İKRAMİYELERİNİ 3(Üç) günde verebilen bir güce ulaşmıştır.
1996 yılından sonra İLKSAN’da en küçük bir yolsuzluk söz konusu bile olmamıştır. İLKSAN’ın malvarlığı korunmuş ve artırılmış, ödeme gücü en üst seviyeye çıkarılmıştır. Hal böyle iken, son derece başarılı bir kuruluş haline gelen İLKSAN’ı ele geçirmeye çalışan bazı sendikalar karalama kampanyalarına devam etmektedir. İLKSAN’ın şu anda içinde bulunduğu son derece başarılı durumu kapatmaya çalışan bu sendikalar, bu faaliyetleriyle ve oluşturdukları bilgi kirliliği ile, eğitim çalışanlarını kamuoyu gözünde RANT KAVGASI yapan bir duruma düşürmektedirler. İLKSAN’da Türk Eğitim Sen’in elde ettiği başarıları hazmedemeyerek, gölgelemeye çalışan bu sözde eğitim sendikaları, bu tavırlarıyla İLKSAN’a ve üyelerine zarar vermektedir.
Bu sendikaların niyeti neler olabilir?
1-Bir takım yerlerden aldıkları talimatlarla İLKSAN’ın malvarlığını yandaşlarına ve 1996 öncesinde yaptıkları gibi,  siyasilere peşkeş çekmek.
2-Türk Eğitim Sen delegelerinin son 11 yılda ortaya koyduğu başarılara örterek Türk Eğitim Sen’e zarar vermek.
3-İLKSAN kapatılsın yaygaralarıyla, İLKSAN’ın 400 Milyon YTL’lik  malvarlığının, siyasi yandaşlarına  haraçmezat satılmasını sağlamak.
4-İLKSAN’ın kaynaklarını bir takım illegal örgütlere kullandırmak.
Değerli eğitim çalışanları İLKSAN’da elde edilen başarı, Türk Eğitim Sen delegelerinin tam 11 yılını almıştır. Bu başarı kolay elde edilmiş bir başarı değildir. Bu başarılı yapının devam etmesi veya 1996 öncesindeki kaos ortamına dönülmesi siz İLKSAN üyelerinin kararıyla oluşacaktır. İLKSAN’a sahip çıkmak, bu başarının devamını sağlamak için Türk Eğitim Sen İLKSAN adaylarına destek ver. İLKSAN’la ilgili karalama kampanyalarına karşı, 1996 yılndan sonra İLKSAN’ın nasıl yönetildiğini araştır, yalanlarla karar verme. Bu konuda İLKSAN temsilcilerimizden ve sendika şubelerimizden her türlü bilgiyi alabilirsiniz.
1996 YILINDAN BUGÜNE KADAR ELDE ETTİĞİMİZ BAŞARILAR YAPACAKLARIMIZIN TEMİNATIDIR. İLKSAN’I MACERAYA  VE BELİRSİZLİĞE SÜRÜKLEME, SAHİP ÇIK.