ÖMER DİNÇER’DEN ALAN DEĞİŞTİRENLERE ŞANTAJ MI ?

İL İÇİ ALAN DEĞİŞİKLİĞİNDE PEK ÇOK PROBLEM VAR…

           Bilindiği gibi 13.08.2012-27.08.2012 tarihleri arasında iller arası özür grubu yer değiştirme işlemleri  yapılmış, Bakanlığınızca daha önceki yıllarda iller arası özür grubu yer değiştirme kılavuzları ile verilen “il  ve ilçe emri” uygulamasının bu dönemde yapılmaması ve sadece özür grubundan yer değiştirmek isteyen personelin gitmek istediği ilde bulunan boş kontenjanlara yer değiştirme yapılabilmesi nedeniyle eş durumu ve diğer özürleri bulunan pek çok öğretmen yer değiştirme şansı bulamamıştı

             Yine aynı şekilde  4+4+4 eğitim sistemine içinde bulunduğumuz öğretim yılında geçilmiş, yeni sistem çerçevesinde 5 yıllık ilkokul eğitimi 4 yıla indirilmiş ve sendikamızın bu konudaki uyarıları dikkate alınmadan yapılan bu değişiklikle beraber binlerce sınıf öğretmeni norm kadro fazlası duruma düşmüştü

             “İl ve ilçe emri” uygulaması yapılmaması nedeniyle eş durumu özrünün bulunduğu il’e gidemeyen ya da yeni sistemle birlikte ilkokul eğitiminin 4 yıla inmesinden dolayı norm kadro fazlası duruma düşen öğretmenlerimiz önlerine konulan alan değişikliği uygulamasına mecbur bırakılmış, aileleri ile alanları ya da norm fazlası olmak ile alan değiştirerek norm fazlalığından kurtulmak seçenekleri arasında zoraki bir tercihe zorlanmışlar Bu dönemde sınıf öğretmenlerine  diplomalarında yazılı yan alanlarına alan değiştirme hakkı verilmiş, diplomasında yan alanı olmayanlar ise Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmenliği ya da Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliği alanlarına geçirilmişi. Hatta alan da değiştiremeyenler memurluğa geçirilmişti.

           Sonraki süreçte yaşanan sıkıntılar üzerine  2012 yılı il içi ve özür durumuna bağlı iller arası alan değişikliği  yapan öğretmenlerimizden geçtikleri alanda yeterince verimli olamadığını düşünenler ve sıkıntı yaşayanlardan isteyenlerin yine bu dönemde yan alanına alan değiştirenlerden istekleri doğrultusunda eski alanlarına dönmelerine imkan sağlanmasının doğru ve eğitim öğretim hedefleriyle uygun bir yaklaşım tarzı  olacağını belirterek alan değişikliği yapan  ancak mutsuz olan  ve bir öğretmen olarak öğrencilerine yeteri kadar yararlı olamayacaklarına inanmış bir durumda olan öğretmenlerimizin talepleri doğrultusunda Türk Eğitim Sen olarak MEB’e  başvuruda bulunmuştuk. Başvurumuz ve konuyu defalarca ısrarlı bir şekilde gündeme getirmemize rağmen uzun süre bir sessizlik içine gömülen  MEB’den nihayet ses geldi. Hem de bizzat Bakan Ömer DİNÇER’in ağzından.

          Sayın Bakan, İstanbul’da katıldığı bir programda yaptığı konuşmada kendisine  sorulan Alan değişikliği iptali isteyen öğretmenlerin durumlarıyla ilgili soruya “ Eğer alan değişikliğinden önceki görev yerlerine dönmeyi kabul ederlerse başvurularını kabul edeceğiz”, diye cevap verdi. Yani Bakan alan değiştirme döneminde uyguladığı “kırk katır mı, kırk satır mı “politikasını yeniden ortaya sürerek, alan değişikliğinden geri dönmek isteyenlere yine ailelerinden ayrılmaları halinde dönebileceklerini söyledi. Bu alan değiştiren öğretmenlere yapılmış aleni bir şantajdan başka bir şey değildir. Bizim düşüncemize göre insanları şantaj yaparak  ya da “kırk katır mı kırk satır mı “zorlamasıyla  bir şeylere mecbur bırakmak en yanlış yönetim tarzıdır. Sayın Bakan bu yaklaşımı terketmeli ve sorunları çözme makamında olduğunu unutmamalıdır. En akılcı çözüm alan değişikliğinden geri dönmek isteyenlere şu an görev yaptığı yerde olmak şartıyla, eski alanına  dönme hakkı verilmesidir. Pedagojik olan da vicdani olan da budur. Devlete ve devlet adamlığına yakışan da budur.

                                                                          TÜRK EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ

                                                                                

 

ZORAKİ ALAN DEĞİŞTİRENLERE DÖNÜŞ HAKKI VERİLMELİDİR

ALAN DEĞİŞTİRENLERİN İLKSAN ÜYELİĞİ DEVAM...

ALAN DEĞİŞİKLİĞİNDE YÖNETİCİLER MAĞDUR EDİLMEMELİ...

ALAN DEĞİŞTİREN İLKSAN ÜYELERİNİN İSTERLERSE ÜYELİKLERİ DEVAM ETMELİDİR

MEB, ALAN DEĞİŞTİRME SORUNLARINI ACİLEN ÇÖZMELİDİR...

ALAN DEĞİŞTİRMEYENLER HUKUKEN NE YAPMALIDIR?

İL İÇİ ALAN DEĞİŞİKLİĞİNDE PEK ÇOK PROBLEM VAR…

MEB, ALAN DEĞİŞİKLİĞİ İŞİNİ ELİNE YÜZÜNE BULAŞTIRDI...

MEB'DEN ÖZÜR TAYİNİ VE ALAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMASI

ALAN DEĞİŞİKLİĞİNDE TTKB'NIN GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR

ZORAKİ ALAN DEĞİŞİKLİĞİ ZULME DÖNÜŞÜRKEN….