GENEL BAŞKAN:EKONOMİDE YAŞANAN OLUMSUZLUKLAR SUNİ GÜNDEMLERLE GİZLENİYOR

 

Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi’nin yapmış olduğu 2013 Mart ayına ait asgari geçim endeksi sonuçları açıklanmıştır.

Buna göre, çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 1.776,48 TL olarak hesaplanmıştır.Dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi ise 3.555,87 Lira olarak belirlenmiştir.

Çalışan tek kişinin açlık sınırı ise bir önceki aya göre % 0,33 oranında artmış ve 1.370,4 Lira olarak hesaplanmıştır.

Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı ise 2013 yılı Mart ayında 1.380,88 Lira olarak tahmin edilmiştir.

Ailenin aylık gıda harcaması toplamı ise 827,01 TL olmuştur.

Bir memur, ortalama maaşının %71,75’ini yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak zorunda kalmıştır. Diğer ihtiyaçlarını karşılamak için ise maaşının % 28,25’i kalmıştır.

Ortalama ücretle geçinen bir memur ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, giyim gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için Mart 2013 maaşından geriye yalnızca 543,64 TL kalmıştır.

GENEL BAŞKAN İSMAİL KONCUK:EKONOMİDE YAŞANAN OLUMSUZLUKLAR SUNİ GÜNDEMLERLE GİZLENİYOR.

Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge merkezinin açıkladığı Mart ayı Asgari Geçim Haddi rakamlarına ilişkin bir değerlendirme yapan Genel Başkan İsmail Koncuk, Türk halkının esas gündemi olan ekonomik sıkıntıların suni gündemlerle geri plana itildiğini belirtti. Koncuk, “Türkiye Kamu-Sen’in her ay düzenli olarak yaptığı Asgari geçim haddi verileri uzun yıllardır vatandaşımızın aydan aya cebindeki paranın eridiğini ve geçim sıkıntısının giderek arttığını bizlere göstermektedir. Ülkenin gerçek gündemi olan ekonomide yaşanan olumsuz tablo suni gündemlerle gizlenerek vatandaşın gün be gün içine düştüğü mali ve ekonomik sıkıntıların üstü kapatılmaya çalışılmaktadır. Siyasi iktidar vatandaşın cebinde açılan deliği fark ettirmemek için her türlü oyunu oynayarak, gündem değiştirmektedir.  Her gün ekranlarda kişi başına düşen milli gelir 10 bin doları geçti diye beyanat veren yetkililer sokaktaki vatandaşın gelirinin de 10 bin dolardan fazla olduğunu söyleyebilirler mi? 17. büyük ekonomi diye yutturulmaya çalışılan Türk ekonomisinin durumu içler acısıdır. Türk ekonomisi küresel sermayenin insafına bırakılmış ve sıcak paraya dayalı bir ekonomik yapı oluşturulmuştur. Mutlu azınlık için yaratılan yalancı bahar, dış politikada ve iç politikadaki tavizlere dayalı olarak sürmektedir.  Büyüyen bir ekonomide toplumun geneline yayılan adaletli bir dağılım olması gerekirken, Türkiye’de son yıllarda fakir iyice fakirleşmiş ama onlarca yeni milyoner doğmuştur. Hiç kimse Türk halkından ekonomideki kötü gidişi saklama gayretinde olmamalıdır. Türkiye Kamu-Sen yaşanan bu adaletsizliği ve çarpıklığı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da araştırmaları ile her zaman ortaya koyacaktır.”  dedi.

 

 ASGARİ GEÇİM ENDEKSİ İLE İLGİLİ TABLOLAR

 

 

Gider Kalemleri

Çalışan Tek Kişi

Çalışmayan Eş

0-6 Yaş Çocuk

6-15 Yaş Çocuk

(Okula Giden)

4 Kişilik Aile Toplam

GIDA

7,147

7,147

6,126

7,147

27,567

ISINMA

10,150
10,150

AYDINLANMA

2,400
2,400

BARINMA

18,462
18,462

SAĞLIK

1,048

1,048

1,048

1,048

4,192

ULAŞIM

7,778

7,778


5,445

21,001

HABERLEŞME

1,267

1,267


1,267

3,801

GİYİM

1,315

1,315

1,315

1,315

5,260

TEMİZLİK

4,069

4,069

4,069

4,069

16,276

EĞİTİM KÜLTÜR

0,8283,840

4,668

SPOR

1,237
1,237

TATİL

0
0

ÇEVRE VE SU

1,323
1,323

EV EŞYASI

2,192
2,192

1 GÜNLÜK TOPLAM

59,216

22,624

12,558

24,131

118,529

1 AYLIK TOPLAM

1.776,48

678,72

376,74

723,93

3.555,87

 

 

4 KİŞİLİK BİR AİLENİN ASGARİ GEÇİM HADDİ

(YOKSULLUK SINIRI)

 

 


ŞUBAT

(TL)

MART

(TL)

FARK

(TL)

DEĞİŞİM

%

TEK KİŞİ (ÇALIŞAN)

1.768,68

1.776,48

7,8

0,44

ÇALIŞMAYAN EŞ

676,29

678,72

2,43

0,36

ÇOCUK (OKULA GİTMEYEN)

374,52

376,74

2,22

0,59

ÇOCUK

(İLKÖĞRETİME GİDEN)

720,63

723,93

3,3

0,46

ASGARİ GEÇİM HADDİ

3.540,12

3.555,87

15,75

0,44

 

 

ÇALIŞAN TEK KİŞİNİN AÇLIK SINIRI

 

 

TEK KİŞİ (ÇALIŞAN)

GİDERLER

ŞUBAT

2013

GÜNLÜK/TL

MART

2013

GÜNLÜK/TL

FARK

(TL)

DEĞİŞİM

%


GIDA HARCAMASI

(1800 Kalori)

4,508

4,595

0,087

1,93

ISINMA

10,131

10,150

0,019

0,19

AYDINLANMA

2,400

2,400

0

0

BARINMA ½

9,175

9,231

0,056

1,64

SAĞLIK (sağlık giderleri kamu tarafından sağlandığından dahil edilmedi)

1,050

1,048

-0,002

-1,05

ULAŞIM

7,790

7,778

-0,012

-0,15

HABERLEŞME

1,267

1,267

0

0

GİYİM ½

0,659

0,658

-0,001

-0,15

TEMİZLİK

4,105

4,069

-0,036

-0,88

EĞİTİM-KÜLTÜR

0,828

0,828

0

0

SPOR

1,207

1,237

0,03

2,49

TATİL

0

0

0

0

ÇEVRE VE SU

1,319

1,323

0,004

0,30

EV EŞYASI ½

1,090

1,096

0,006

0,55

1 GÜNLÜK HARCAMA

TOPLAM

45,529

45,68

0,151

0,33

1 AYLIK HARCAMA

TOPLAM

1.365,87

1.370,4

4,53

0,33