SAĞLIK MESLEK LİSELERİ YÖNETİCİLERİ ASALETEN ATANMALIDIR

     Sağlık Meslek Lisesi çalışanları için Milli Eğitim Bakanlığı’na devredildikten sonra yaşanmaya başlayan sorunlar devam ediyor.
     Bu okullarda yıllarca yönetici olarak görev yapan okul müdür ve müdür yardımcıları, Sağlık Bakanlığı’ndayken Genel İdari Hizmetleri kadrosunda görev yapıyorlardı. Okulların MEB’e devri ile bakanlık yetkilileri, “MEB’de Genel İdari Hizmetler sınıfında okul müdürü, müdür yardımcısı yok” gerekçesiyle, bu çalışanların idarecilik görevlerini üzerlerinden aldı ve vekâleten görevlendirmeler yaptı. Devirden sonra bu okullarda görev yapan tüm çalışanlar, yöneticiler dâhil olmak üzere eğitim-öğretim sınıfına alındılar.
     Sonuç itibariyle yıllarca bu okulların yöneticiliğini yapan, çalışmalarıyla tecrübe kazanan bir çok çalışan mağdur edilmiş oldu.
     Yönetici Atama Yönetmeliğinin uygulanmaya başlandığı bugünlerde bu konunun da gündeme alınarak çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Meslek Liseleri için mağduriyetlerin ortadan kaldırılacağı ayrı bir düzenlemeye giderek; devirden önce bu okullarda idarecilik yapan fakat daha sonra vekaleten görevlendirilenlerin asaleten atanabilmesini sağlamalıdır.