GENEL BAŞKAN: EĞİTİM ÇALIŞANLARINA SAHİP ÇIKIN!

Öğretmenleri öğrencilerden pahalı hediye bekleyen bir meslek grubu olarak tanımlayan Bşabakanlık Etik Kurulunun açıklamasını geri çekmeye davet eden Koncuk, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in bu yönde bir geyret içinde olması gerektiğini belirterek, ancak sayın Bakan da yapılan açıklamayı destekleyici mahiyette konuşmuştur, dedi. Öğretmenlerin öğrencilerden bırakın hediye beklemeyi muhtaç öğrencilerin ilaç, giyim, gıda gibi bir çok ihtiyacını karşılamak için kendi paralarını harcadığına dikkat çekerek, bir kısım kişiler oturmuş, sırça köşklerinde öğretmenden bihaber açıklamalar yapıyor. Bu açıklamaların 24 Kasım Öğretmenler günü öncesine gelmesi de manidardır. Başarılı öğrencileri motive etmek için, öğretmenlerimiz kendi parası ile öğrencilere küçük hediyeler alırken, bundan haberdar olmayan insanların öğretmenlerin yakasından düşmesini istedi.Öğretmenlerimiz öğrencilerin asla hediye beklememektedir, ancak siyasiler aldıkları hediyeleri açıklamalıdır. Sayın Başbakan'a Erzurumda hediye edilen atı da hatırlatan KONCUK, öğertmenlerin toplumun en fedakarca çalışan kesimi olduğunun altını çizdi.
Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı 2008/74 nolu Genelgeye sahip çıkması gerektiğini de vurgulayan Koncuk, Genelegede, MEB’in valiliklerden bir an önce boş yöneticiliklerin duyurusunun yapılmasını istediğini, bu emre rağmen 81 il valiliğinin, 71’inin bu emre 24 gündür uymadığını belirterek, Milli Eğitim Bakanlığı kendi genelgesine sahip çıkmalı ve duyuru yapmayan valilikleri tespit ederek, uyarmalıdır, dedi. Türkiye bir hukuk devleti ise bir ilde başka bir diğerinde başka uygulamalar yapılmasına göz yumulmaması gerektiğini belirten Koncuk, yönetici atamaları asaleten yapılıncaya kadar bu işin peşini bırakmayacak, hukuk ihlali yapanları deşifre etmekten kaçınmayacağız dedi.
Hizmetli, memur, teknisyen tüm eğitim çalışanlarının kazanılmış haklarının son altı yılda geriye gittiğini belirten Koncuk. Milli Eğitim Bakanlığı kendi personeline sahip çıkmalıdır, eğitim öğretimde bir başarı bekliyorsanız eğitim çalışanlarını kucaklamalısınız, onların yaşadığı sosyo-ekonomik problemleri, artık görmelisiniz. Şube müdürlerinin, ilk öğretim müfettişlerinin ve şeflerimizin yaşadığı haksızlık giderilmeli, hak ettikleri ücretlerinin ödenmesi için gerekli düzenlemeler acilen yapılmalıdır, huzursuz kılınan, hakları gasp edilen eğitim çalışanları ile Türkiyeyi geleceğe hazırlayamazsınız, dedi.
Öğretmenlerin ek derslerini hesaplanma yönteminin, öğretmen ek ders almasın mantığıyla yapıldığını belirten, Genel Başkan, ek derslerin hesaplanma yöntemi eskiden yapıldığı gibi olmalıdır. Öğretmen haftalık programında hangi ders maaş karşılığı, hangi ders ek ders, bunu görmelidir. Öğretmenlerin atama ve yer değiştirme yönetmeliği değiştirilerek öğretmen eşlerin birbirinden ayrı il ve ilçelerde görev yapmak zorunda kalması engellenmelidir. Kutsal aile bütünlüğü göz önüne alınmalıdır. Öğretmenler kadrolu olarak istihadam edilmeli, sözleşmeli, ücretli, vekil öğretmen gibi uygulamalar kaldırlmaldır. Türk milli eğitiminin ihtiyacı olan 150 bin öğretmenin atanması için yetkililer harekete geçmeli, atama bekleyen 190 bin öğretmen adayının umutları yok edilmemelidir, dedi.
Bütün eğitim çalışanlarının 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlayan Genel Başkan Koncuk, Başöğretmen Mustafa Kemal ATATÜRK’ü şükran ve minnetle andıklarını belriterek Öğretmenler Günü sebebiyle yapılan anket sonuçlarını açıkladı.