TÜRK EĞİTİM SEN'İN 13 MART MİTİNGİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

         Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK’un, sendikamızın 13 Mart tarihinde yapacağı mitingle ilgili basın açıklamasıdır.

 

TÜRK EĞİTİM-SEN’İN 13 MART’TA YAPACAĞI “HAKLARIMIZ VE GELECEĞİMİZ İÇİN BÜYÜK ANKARA YÜRÜYÜŞÜ VE MİTİNGİ” İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

 

Eğitim camiasına büyük bir huzursuzluk hâkimdir. Bunun nedeni okul müdüründen, öğretmenine, akademisyeninden, memuruna, hizmetlisine kadar bütün eğitim çalışanlarının yalnız bırakılmasıdır. Yığınla sorunu olan eğitim çalışanları, muhatap bulamamakta, çaresizlik içinde, umutsuzca dikkate alınmayı beklemektedir.

Artık eğitim çalışanları bu yükleri taşıyamaz hale gelmiştir. İşlevini yerine getiremeyen Milli Eğitim Bakanlığı da, sorun çözmekten uzaktır.

 

AĞZINA BİR PARMAK BAL ÇALINAN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER, MEB’İ PROTESTO EDEREK, BAKAN ÇUBUKÇU’YU İSTİFAYA ÇAĞIRACAK

Sözleşmeli öğretmenlere verilen sözler yerine getirilmemiştir. Bugün 70 bin sözleşmeli öğretmen, Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’nun kadro sözünü yerine getirmemesinin öfkesi içerisindedir.

 

Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmenleri sürekli oyalamaktadır. Son olarak Bakan Çubukçu, 70 bin civarındaki öğretmenin kadroya geçirilmesi için taslağın Maliye Bakanlığı’na gönderildiğini söyleyerek, yine sözleşmeli öğretmenlerin ağzına bir parmak bal çalmıştır. Bundan aylar önce de sözleşmeli öğretmelerin kadroya alınmasına ilişkin çalışma yapıldığını söyleyen Bakan Çubukçu’nun, açıklamaları nedense bir türlü hayata geçirilememektedir.Hatta hatırlanacağı üzere Bakan Çubukçu, “Maliye ile görüşmelerin olumlu olacağını düşünüyorum” demiş, ancak bütçe görüşmelerinde Maliye Bakanlığı’na vekâlet eden Egemen Bağış, böyle bir çalışmanın olmadığını söylemişti.

 

Bu nedenle “sözleşmeli öğretmenler kadroya geçirilecek”, “sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesiyle ilgili taslak hazırlandı”, “taslak, Maliye Bakanlığı’na gönderildi” gibi açıklamalar, artık sözleşmeli öğretmenleri ve kamuoyunu tatmin etmemektedir. Bakan Çubukçu’nun, inandırıcı olması için sözleşmeli öğretmenlerin kadroya alınmasıyla ilgili çalışma takvimini derhal ilan etmesi gerekmektedir.

 

Bakan Çubukçu’nun bu açıklamayı Türk Eğitim-Sen’in 13 Mart mitingini baltalamaya yönelik yaptığı çok açıktır. Asıl tartışılması gereken, verdiği sözleri yerine getirmemekle meşhur Bakan Çubukçu’nun, ağırlığını koyarak, Maliye Bakanlığı’na, bu taslağı kabul ettirip, ettiremeyeceğidir. Türk Eğitim-Sen olarak, 70 bin sözleşmeli öğretmenin tamamının süre ve bölge ayrımı yapılmaksızın en kısa sürede kadroya alınmasını talep ediyoruz. Ayrıca Sözleşmelilere kadro sözünü yerine getiremeyen ve bugüne kadar hiçbir icraatta bulunmayan Bakan ÇUBUKÇU’nun da bulunduğu makamda daha fazla oturmaması ve istifa etmesi doğru olandır. Eğitim camiasının, çalışanlarının özlük, ekonomik, sosyal haklarını koruyan, verdiği sözü yerine getiren, eğitimin sorunlarını çözen bir Bakan’a ihtiyacı vardır.

 

ÖĞRETMENLER, FARKLI TÜRDEKİ İSTİHDAM AYIBINA SON VERİLMESİNİ İSTEYECEK

Kadrolu, sözleşmeli, ücretli, vekil adı altında kategorize edilen öğretmenlik mesleği, ayaklar altına alınmıştır. Bu uygulama öğretmenlik mesleğinin saygınlığını azaltmış, eğitimcilerin barış içinde çalışmasına engel olmuş, iş güvencesini ortadan kaldırmış ve birçok hak kaybına yol açmıştır.

 

Aynı okullardan mezun olup, aynı işi yapan öğretmenlerin farklı şekilde istihdam edilmeleri Türkiye’nin utanç fotoğrafıdır.

 

Bu uygulamaya AKP iktidarıyla geçen Türkiye, eğitimde 7 yılda çok şey kaybetmiştir. Üstelik çocuklarımız bu tür istihdam modelleri nedeniyle ciddi bir tehdit altındadır.

 

Hatta Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin ve kamuoyunun tepkisinden çekinmese, daha önce uygulamaya koyduğu, ancak yargıdan dönen 4/C uygulamasını öğretmenlik mesleğinde yeniden hayata geçirecektir. Türk Eğitim-Sen olarak, 4/B, 4/C gibi istihdam modellerine tamamen karşıyız. Sözleşmeli, ücretli, vekil öğretmenlik uygulamalarının kaldırılması ve tüm öğretmenlerin kadrolu olarak atanmasını istiyoruz.

 

327 BİN ÖĞRETMENİN ATANAMAMASI TRAJEDİDİR.

Türkiye’de ekonomik sorunlar gün geçtikçe artmaktadır. Küresel ekonomik kriz nedeniyle işsizlerin sayısı 8 milyona ulaşmıştır. 550 bin üniversite mezunu işsiz sokaklarda boş gezmektedir. 327 bin öğretmen atama beklemektedir. Atanamayan öğretmenler, itfaiyecilik sınavlarında şansını denemekte, belediyelere temizlik işçisi olarak başvurmakta, hatta seyyar satıcılık yapmaktadır. Ülkemizde işsiz öğretmen sayısında rekora doğru koşulmaktadır. Haziran ayında işsiz öğretmen sayısı 360 bin’i bulacaktır. Ülkemizde eğitim fakültelerinden mezun olup, 8-10 yıldır atanmayı bekleyen işsiz öğretmenlerin olması tam bir trajedidir.

 

Buna rağmen, ekonomik sorunlar gündemde kendisine üst sıralarda yer bulamamakta, siyasi erk ülkemizde işsizlik, aşsızlık sanki hiç yokmuş gibi hareket etmektedir.

            Böylesine zor bir dönemden geçtiğimiz bugünlerde, 8 milyon kişinin işsiz olması, 327 bin atanamayan öğretmenin umutsuz bırakılması, 550 bin üniversite mezununun ekmeğini eline alamaması Türkiye için acı bir tablodur.

 

BİRİ VAN’DA DİĞERİ ANKARA’DA GÖREV YAPAN EŞLER, ÇOCUKLARIYLA ALANLARDA OLACAK

Milli Eğitim Bakanlığı marifetiyle öğretmen aileleri parçalanmaktadır. Sözleşmeli öğretmenlere il emrine atanma hakkı verilmediği için, öğretmenler eşlerinden, çocuklarından ayrı görev yapmak zorunda bırakılmaktadır. Kadrolu öğretmenler de eş durumundan atamalarda sorunlar yaşamaktadır. Bu nedenle çocuklar anne, babalarından uzak büyümekte, anayasal bir hak olan aile bütünlüğü ortadan kaldırılmaktadır. Eşlerin boşanmasına kadar giden bu uygulamanın bizzat Milli Eğitim Bakanlığı eliyle yapılması trajik bir durumdur. Bakanlığın, büyük bir özlemle yıllarca ailelerine kavuşacakları günü bekleyen öğretmenleri birleştirmemekte niçin ısrar ettiğini anlamak mümkün değildir. Bu nedenle ailesi parçalanan eşler de çocuklarıyla birlikte alanlarda olacak ve seslerini Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’ya duyuracaktır.

 

MEB, ÜNİVERSİTELER VE YURT-KUR ÇALIŞANLARI EKONOMİK VE SOSYAL HAKLARI İÇİN YÜRÜYECEK, EĞİTİM ÇALIŞANLARINA KAYBOLAN İTİBARININ GERİ VERİLMESİNİ İSTEYECEK

Milli Eğitim Bakanlığı, Üniversiteler ve Yurt-Kur çalışanları da ekonomik ve sosyal yönden sıkıntılar içerisindedir. Akademisyenler, üniversitelerde çalışan idari personel, Yurt-Kur çalışanları, memurlar, hizmetliler, teknisyenler, kısacası tüm eğitim çalışanları hak için, adalet için tek ses, tek yürek olacaktır.

 

BİNLERCE EĞİTİMCİ 13 MART’TA ANKARA’DA OLACAK VE ABDİ İPEKÇİ’DE YER YERİNDEN OYNAYACAK

İşte tüm bu nedenlerle Türk Eğitim-Sen, 13 Mart tarihinde Ankara’da “Haklarımız ve Geleceğimiz İçin Büyük Ankara Yürüyüşü ve Mitingi” yapacaktır. Türkiye’nin 81 ilinden Ankara’ya gelecek olan binlerce eğitimci,  hakları için yeri göğü inletecektir.

 

Siyasi partilerin, Milli Eğitim Komisyonu üyelerinin, işçi ve memur konfederasyonlarının, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de hazır bulunacağı dev miting, üç maymunu oynayanlara ciddi bir ders olacaktır. 13 Mart tarihinde saat 10:00’da Hipodrom’da toplanacak olan eğitim çalışanları, Sıhhiye meydanına yürüyecek ve saat 12:00’de Abdi İpekçi Parkı’nda seslerini duyuracaktır. Eğitimin tüm aktörleri 13 Mart’ta hakları ve kaybolan itibarlarını geri kazanmak için iktidara, Milli Eğitim Bakanlığı’na, YÖK’e çağrıda bulunacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.