İSTANBUL'DA KOMİSYONU YUSUF TEKİN Mİ DEĞİŞTİRDİ?

İstanbul MEM’de müdürlük mülakatı yarın başlıyor, ancak sendikamıza ulaşan bilgilerden, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce oluşturulan sözlü komisyonun, bizzat MEB Müsteşarı Yusuf Tekin tarafından değiştirildiği söylenmektedir.

Bize gelen bilgilerde aşağıda isimleri olan bazı yöneticilerin sözlü komisyonda görevlendirileceği bildrilmişti, ancak adil bir mülakat yapılacağı endişesi ile, aşağıdaki isimlerin, yandaş sendikanın isteği ile Müsteşar Yusuf Tekin tarafından değiştirildiği bilgileri gelmektedir. Değiştirilen isimler aşağıdadır.

 İlhami Oral-İl Mem Müdür Yardımcısı

 Şerafettin Turan-İl Mem Müdür Yardımcısı

        Kasım Arıcı-İl Mem Müdür Yardımcısıı

Ahmet Koçibar-İl Mem Müdür Yardımcısı ( Aynı zamanda 3 komisyondan birisine de başkanlık edecekti)

Sadettin Gül-Ümraniye İlçe mem Müdürü

Türk Eğitim Sen olarak, Müsteşar Sayın Yusuf Tekin’den cevap bekliyoruz. Bu isimler gerçekten değiştirildi mi?Yönetici Atama Yönetmeliğine göre, sözlü komisyon üyelerini oluşturma yetkisi ilgili müdürlüğe aittir, oluşacak 5 kişilik komisyonunun sadece bir üyesi Bakanlık tarafından belirlenebilir. Yönetmelik maddesi aşağıdadır.

Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu; il millî eğitim müdürü veya görevlendireceği bir millî eğitim müdür yardımcısı başkanlığında, iki millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü, bir ilçe millî eğitim müdürü ile İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından okul müdürü veya daha üst görevlerde bulunan Bakanlık personeli veya üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilecek bir kişinin katılımıyla beş asıl üyeden oluşur. İllerde gerekli durumda birden fazla komisyon kurulabilir.

Türk Eğitim Sen olarak, sayın Müsteşara hayırlı olsun ziyaretine gittiğimizde, kendisi, Bakanlığı sendikaların yönetmesinden rahatsız olduğunu söylemişti. Sayın Müsteşar İstanbul İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyonu değiştirmiş midir?Bu değişikliğin sebebi, daha adil mülakat yapacak bir komisyon oluşturmak için mi, yoksa iddia edildiği gibi, yandaş sendikanın talebi doğrultusunda mı olmuştur.

Sayın müsteşarın, gayri adil bir komisyon oluşturmak için müdahale ettiğini düşünmek istemiyoruz, ancak diğer illerde yapılan rezil, açıkça yandaşları koruyan mülakatlara karşı Türk Eğitim Sen olarak oluşturduğumuz tepkileri görmezden gelenler de sayın Müsteşar ve sayın Bakan değil midir? Ayyuka çıkmış  rezalet mülakatlarla ilgili bir tek açıklama yapmayan, gereken soruşturma açılacaktır diyemeyen, sayın Müsteşara ne kadar güveneceğimizi de kestirebilmek mümkün değildir.

Türk Eğitim Sen olarak, İstanbul’da yarın yapılacak olan mülakatı yakından takip edeceğiz. Bir suistimal olduğunu tespit etmemiz halinde, ilgili tüm kişilere gerekli tepkileri göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır.

Sayın Yusuf Tekin’den, hem İstanbul mülakat komisyonu, hem de diğer illerimizde yaşanan rezilliklerle ilgili açıklama bekliyoruz. Sayın Müsteşarın samimiyetini görmek istiyoruz. Sayın Müsteşar, ziyaretimizde bize ifade ettiği gibi, bakanlığın kimler tarafından yönetildiğini göstermelidir, biz de görelim MEB’i yandaş sendika mı yönetiyor yoksa sayın Bakan ve sayın Müsteşar mı?

TÜRK EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ