MİLLİ EĞİTİM VEKİLLERLE NEREYE?

Aziz Türk Milleti
Siyasîlerin Türk Millî Eğitimi üzerinde oynadıkları oyunlar artarak devam etmektedir. Bu oyunlardan biri de Kayseri İl Millî Eğitim Müdürü Çorum’da vekil müdür olarak görev yaparken Kayseri’de de bir başka vekil müdür görev yapmaktadır.
Türk Eğitim-Sen Kayseri 2 Nolu Şube olarak Kayseri’deki vekil müdürün çözemediği ve çözemeyeceği sıkıntılarımızı asıl müdüre iletmek ve çözüm üretebilmek için buradayız.
Asıl müdüre sesleniyoruz!
Okullarda yaşanan şiddet artarak devam ederken, hakka-hukuka aykırı, usulsüz atamalar yapılırken, yanlış uygulamalar sonucu eğitim çalışanları mağdur edilirken eğitimciler saldırılara uğrarken, sağlık raporları hiçe sayılırken ve bütün bu uygulamaları sizin vekiliniz yaparken siz burada vekillik yapmayı bırakarak aslî görevinizin başına geliniz. Aksi takdirde vekilinizin yaptığı bütün uygulamalardan siz sorumlu olacaksınız.
Eğitim çalışanları ve diğer memurların harcırahlarına el konulurken vekil müdür uygulamasıyla bu vekiller hak etmeden geçici görev yolluğu almaktadırlar.
Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün yetkilileri bu haksız duruma çare bularak  bu tür yanlışlıkları düzeltmelerini bekliyoruz.

Ali İhsan ÖZTÜRK
Türk Eğitim-Sen
Kayseri 2 Nolu Şube Başkanı