2 ŞUBAT’TA TBMM DİKMEN KAPISINDA EYLEMDEYİZ

Kamu Görevlileri sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanun Tasarısı 2 Şubat Perşembe günü saat 10:00’da TBMM Aile, Sağlık ve Çalışma Komisyonunda görüşülecek. Görüşmeye Konfederasyonumuzu temsilen Genel Başkan İsmail Koncuk, Türkiye Kamu Sen Mevzuat Sekreteri İsmail Karadavut, Toplu Görüşme Sekreteri Necati Alsancak da katılacak.

Tasarı 26 Ocak’ta TBMM Bütçe Plan Komisyonuna gelmiş ancak siyasi partilerin itirazı ile alt komisyona gönderilmiştir. Aynı gün Türkiye Kamu Sen TBMM Dikmen kapısı önünde ayıplı sendika tasarısını kınayan bir açıklama yapmıştı.

Tasarının bu şekilde yasalaşması halinde kamu çalışanlarının hayal kırıklığına uğrayacağı açıktır. Konfederasyonlar arasında açıkça ayrım yapan, Toplu Sözleşme Taraflarını Hükümete problem çıkarmayacak şekilde düzenleyen, hizmet kolu toplu sözleşmesini tamamen kaldırarak, toplu sözleşmenin ana konusu olan hizmet kollarını yok sayan, emre amade bir kamu görevlileri hakem kurulu oluşturarak konfederasyonların değil, hükümetin istediği sonuçların çıkmasını isteyen, üye olmak  konusundaki  kısıtlamaları kaldırmayarak, askeri işyerlerinde ve emniyet birimlerinde çalışan sivil memurlara sendika üyesi olma hakkını vermeyen ayıplı sendika tasarısına karşıyız.

Söz konusu ayıplı sendika tasarısının görüşmelerine 2 Şubat Perşembe günü alt komisyonda başlanacak. Geçtiğimiz Cuma günü Genel Başkanımız İsmail Koncuk Komisyon Başkanı Sayın Cevdet Erdöl’ün daveti üzerine TBMM’ye giderek tasarı hakkında Konfederasyonumuzun görüşlerini anlatmış ayrıca değişiklik tekliflerimizi yazılı olarak sunmuştu.

Bu sebeplerle Konfederasyonumuzca konunun önemine dikkat çekmek amacıyla 2 Şubat Perşembe günü saat 12:30’da TBMM Dikmen kapısı önünde ikinci kitlesel açıklamamızı yapacağız. Ayıplı tasarının eksik yönlerinin düzeltilmesi için Türkiye Kamu Sen olarak üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz. İktidarın ayıbını kamu oyuna duyurarak Tarihe not düşeceğiz. Ankara’da bulunan tüm üyelerimizin kitlesel basın açıklamamıza destek vermesini bekliyoruz.

Kamu çalışanlarının ekonomik ve sosyal taleplerine cevap verebilecek, onlarca yıl hak ve hukukumuzu savunabileceğimiz bir sendika kanununa kavuşmak en büyük dileğimizdir.

TÜRKİYE KAMU-SEN GENEL MERKEZİ