EĞİTİMCİLER EVDE TATİL YAPIYOR

Sendikamız eğitimcilerin tatil eğilimini belirlemek amacıyla bir anket çalışması gerçekleştirdi. Türkiye genelinde 2 bin 123 kişi üzerinde yaptığımız anketten çıkan sonuçlar bir hayli dikkat çekicidir. Ankete katılanların yüzde 66.6’sı öğretmen, yüzde 17.7’si müdür yardımcısı, yüzde 9.1’i müdür, yüzde 6.4’ü de memur ve hizmetlidir.
    Ankete katılanların yüzde 87.4’ü evli, yüzde 12.6’sı bekardır. Ankete katılanların yüzde 78.8’inin çocuğu var iken, yüzde 21.2’si çocuk sahibi değildir. Yine ankete katılanların yüzde 35.7’sinin 1, yüzde 46’sının 2, yüzde 13.3’ünün 3, yüzde 3.6’sının 4, yüzde 1.3’ünün ise 5 ve üzerinde çocuğu vardır.

EĞİTİMCİLERİN YÜZDE 42.1’İ TATİLİNİ MEMLEKETTE, YÜZDE 41.8’İ EVDE GEÇİRECEK
    Eğitim çalışanlarına tatillerini nerede geçireceklerini sorduk. Buna göre ankete katılanların yüzde 41.8’i evde, yüzde 42.1’i memlekette, yüzde 16’sı tatil yöresinde tatilini geçireceğini ifade etmiştir.

EĞİTİMCİLERİN YÜZDE 65.7’Sİ TATİL İÇİN SADECE 300-500 YTL ARASINDA BÜTÇE AYIRABİLİYOR
    Peki eğitimciler bir haftalık tatil için ne kadar bütçe ayıracaklar? Ankete katılanların yüzde 65.7’si 300-500 YTL, yüzde 11.3’ü 800-1.000 YTL, yüzde 10.7’si 500-800 YTL, yüzde 6.7’si 1.000-1.500 YTL, yüzde 3.5’i 1.500-2.000 YTL ve yüzde 2’si 2.000 YTL’den fazla tatil için bütçe ayıracağını belirtmiştir.

EĞİTİMCİLERİN YÜZDE 50.7’Sİ TATİL MASRAFLARINI KARŞILAMAK İÇİN KREDİ KARTINA TAKSİT YAPTIRIYOR
    Eğitimciler tatil masraflarını genelde kredi kartına taksit yaptırarak finanse etmektedir. Eğitimcilerin yüzde 50.7’si tatil masraflarını kredi kartına taksit yaptırarak karşıladığını ifade ederken; yüzde 34.9’u para biriktirdiğini, yüzde 8.7’si borç aldığını, yüzde 5.7’si de banka kredisi kullandığını söylemiştir.
Eğitimcilere “tatil sizin için ne ifade ediyor?” sorusunu da yönelttik. Buna göre, ankete katılanların yüzde 33’ü yoğun çalışma temposunu bırakıp, stres atmak olduğunu belirtirken, yüzde 29’u ailesiyle zaman geçirmek, yüzde 16.3’ü dinlenmek, yüzde 6.2’si de gezmek, eğlenmek olduğunu ifade etmiştir. Ankete katılanların yüzde 15.5’ine göre ise tatil ek iş yapmayı ifade etmektedir.

EĞİTİMCİLERİN OTELLERDE ARADIĞI EN ÖNEMLİ ÖZELLİK, EKONOMİK OLMASI
Eğitimcilere “tatilinizi bir tatil yöresinde geçirmeyi planlıyorsanız, otelde aradığınız en önemli özellik nedir?” sorusunu yönelttik. Buna göre eğitimcilerin yüzde 67.6’sı otelde aradığı en önemli özelliğin ekonomik olması cevabını vermiştir. Eğitimcilerin yüzde 13.9’u otelin hizmet ve kalitesinin, yüzde 10.5’i temiz, bakımlı olmasının, yüzde 5.2’si konfor ve rahatlığının, yüzde 1.5’i otel yönetimi ve personelinin ilgi ve alakasının, yüzde 1.2’si de soysal aktivitelerinin önemli olduğunu söylemiştir.

EĞİTİMCİLERİN YÜZDE 43.4’Ü HİÇ TATİLE GİTMEMİŞ, YÜZDE 65.4’Ü OTELDE HİÇ TATİL YAPMAMIŞ
Eğitimcilere bugüne dek hiç tatile gidip, gitmediklerini de sorduk. Ankete katılanların yüzde 56.5’i “evet” cevabını verirken, yüzde 43.4’ü “hayır” demiştir.
Ankete katılanların yüzde 65.4’ü otelde hiç tatil yapmadığını belirtirken; yüzde 23’ü “evet, bir kere”, yüzde 11.5’i de “evet, sayısını hatırlamıyorum” demiştir.
Ankete katılanlara düzenli olarak tatile gidip, gitmediklerini de sorduk. Ankete katılanların yüzde 80.5’i “düzenli olarak tatile gitmem” derken; yüzde 16.3’ü “yılda bir kere”, yüzde 2’si “yılda iki kere”, yüzde 1.2’si de “yılda üç ya da daha fazla” cevabını vermiştir.
Eğitimcilerin yüzde 55.2’si tatile özel arabayla, yüzde 40.6’sı otobüsle, yüzde 3.4’ü de trenle seyahat etmektedir. Tatile uçakla gidenlerin oranı ise neredeyse yok denecek kadar azdır, sadece yüzde 0.8’dir.

TATİLİ İHTİYAÇ OLARAK GÖRMEYEN EĞİTİMCİLERİN YÜZDE 71.7’Sİ TATİL BÜTÇESİNİ ÇOCUKLARININ OKUL MASRAFINA AYIRIYOR
Eğitimcilerin yüzde 70.5’i tatili bir ihtiyaç olarak görürken, yüzde 29.5’i tatili ihtiyaç olarak görmemektedir.
Tatili ihtiyaç olarak görmeyenlere nedenini belirtmesini istedik. Buna göre yüzde 71.7’si “tatil bütçemi çocuklarımın okul masrafına ya da diğer ihtiyaçlara ayırıyorum” derken, yüzde 18.5’i tatili lüks olarak gördüğünü, yüzde 6’sı tatil için masraf yapmanın gereksiz olduğunu, yüzde 3.8’i de tatile gitmeyi sevmediğini ifade etmiştir.

EĞİTİMCİLERİN YÜZDE 34’Ü TATİLDE EK İŞ YAPIYOR
Ankete katılanların yüzde 34’ü okullar tatil olduğunda ek iş yaptığını belirtirken, yüzde 66’sı tatilde ek iş yapmadığını ifade etmiştir.
Ek iş yaptığını belirtenlere, ne tür ek işlerde çalıştıkları sorusunu da yönelttik. Buna göre ankete katılanların yüzde 59.5’i her türlü işi yaptığını belirtirken, yüzde 13’ü özel ders verdiğini, yüzde 11.4’ü sıhhi tesisatçılık, boya, badana, tamirat ve bahçe işleri yaptığını, yüzde 3.8’i taksicilik, yine yüzde 3.8’i pazarcılık, yüzde 3’ü işportacılık/seyyar satıcılık, yine yüzde 3’ü nakliyatçılık/şoförlük ve yüzde 1.7’si de garsonluk yaptığını belirtmiştir.

Anket ile ilgili açıklama yapan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK şunları söyledi: “ Okullar 1 Temmuz itibariyle yaz tatiline girecektir. Ancak eğitimciler, bu süreyi tatil amaçlı değerlendiremeyecektir. Ekonomik sorunlardan dolayı yaz tatilini bile doyasıya yaşayamayan eğitimcilerin bir kısmı tatili evinde ya da memleketinde geçirecek, bir kısmı ise tatilde de ek iş yapacaktır. Yüklü tatil masrafı ile baş edemeyen eğitimciler, çocuklarını da tatilden mecburi olarak mahrum bırakmaktadır. Ülkemizde her kesim gibi giderek yoksullaşan eğitim çalışanları, sefalet zamlarıyla ayakta durmaya çalışmaktadır. Bu noktada yapılması gereken, hükümetin maaşlara iyileştirme yapmasıdır. Aksi taktirde bu ülkenin mihenk taşı sayılan eğitimciler, günden güne eriyecek ve mutsuz, huzursuz, geleceğe güvenle bakamayan eğitim ordusu oluşacaktır.