MEB YÖNETMELİKLE VERDİĞİ HAKKI KILAVUZLA GERİ ALIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü bazı hakları yönetmeliklerle vermesine rağmen yönetmeliğin uygulamalarını anlatan Kılavuzlarla bu hakları geri almaktadır. Yönetmelik hükümleri esas olduğundan bu durumdan mağdur olacakların açacakları davaların sonuçları şimdiden bellidir. Örnek 1

13/08/2009 tarih ve 27318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin “Yönetici olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar” başlıklı 8.maddesi,

2. fıkrasındaki; “2) Fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri yöneticiliklerine, bu eğitim kurumlarına Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmeliğe göre seçilerek öğretmen olarak atanıp, görev yapan ya da bu eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olmakla birlikte yeniden bu eğitim kurumlarına sınavsız atanabilme hakkını kaybetmemiş olanlar arasından atama yapılır.” hükümler,

3. fıkrasındaki; “(3) Bilim sanat merkezleri yöneticiliklerine öncelikle bu eğitim kurumlarına seçilerek öğretmen olarak atanıp, görev yapan ya da bu eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olmakla birlikte yeniden bu eğitim kurumlarına sınavsız atanabilme hakkını kaybetmemiş olanlar arasından atama yapılır.” hükümler ve

4. fıkrasındaki; “4. fıkrasındaki “(4) Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen şartları taşıyan aday bulunamaması durumunda bu fıkralarda sayılan eğitim kurumlarına diğer eğitim kurumlarında görev yapan adaylar arasından da atama yapılabilir. Bu şekilde ataması yapılanlar atanmış oldukları eğitim kurumu yöneticiliğinden ayrılmaları halinde durumlarına uygun eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanırlar. Bu eğitim kurumlarına yönetici olarak bu şekilde atanmış olanlar bu eğitim kurumlarından başka bir yönetim kademesine atanmak istemeleri ya da bu eğitim kurumları arasında yer değiştirmek istemeleri hâlinde bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekir.” hükümleri ile; Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ile bilim sanat merkezleri yöneticiliklerine ilgili mevzuatına göre seçilerek öğretmen olarak atanıp, görev yapan ya da bu eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olmakla birlikte yeniden bu eğitim kurumlarına sınavsız atanabilecek olanlara başvuru hakkı tanınmış olup bu eğitim kurumlarının yöneticiliklerine aday bulunmaması halinde ise diğer eğitim kurumlarında görev yapan adaylara atanma hakkı verilmiştir.

Fakat verilen bu hak; Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin 21’inci Maddesi Kapsamında Yapılacak Atamalara İlişkin Uygulama Kılavuzunun soru cevap bölümü 17 sorundaki;

“Soru 17: Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ile bilim sanat merkezleri yöneticiliklerine ilgili mevzuatına göre seçilerek öğretmen olarak atanıp, görev yapan ya da bu eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olmakla birlikte yeniden bu eğitim kurumlarına sınavsız atanabilecek nitelikte olanların dışındaki diğer adaylar başvuruda bulunabilecekler mi?

Cevap: Yönetmeliğin 8’inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasında sayılan eğitim kurumlarının yöneticiliklerine aday bulunmaması halinde Yönetmeliğin 8’inci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında atama yapılabilecektir. Ancak, Yönetmeliğin 21’inci maddesi kapsamında yapılacak atamalarda; fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ile bilim sanat merkezleri yöneticiliklerine ilgili mevzuatına göre seçilerek öğretmen olarak atanıp, görev yapan ya da bu eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olmakla birlikte yeniden bu eğitim kurumlarına sınavsız atanabilecek nitelikte olanların başvuruları kabul edilecek, bu şartı taşımayan diğer adayların başvuruları bu dönemde kabul edilmeyecektir.” açıklaması ile geri alınmıştır.

Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ile bilim sanat merkezleri yöneticiliklerine atanma şartları bulunmayanların başvuruları neden bu dönemde kabul edilmeyecektir. Bunun mantıklı ve izah edilebilir açıklaması nedir?

MEB, başvurma hakkını yönetmelikle vermiş, Kılavuzla geri almıştır. Yönetmelik hükümleri esas olduğundan bu durumdan mağdur olacakların açacakları davaların sonuçları şimdiden bellidir.

Ayrıca; Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ile bilim sanat merkezleri yöneticiliklerine ilgili mevzuatına göre seçilerek öğretmen olarak atanıp, görev yapan ya da bu eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olmakla birlikte yeniden bu eğitim kurumlarına sınavsız atanabilecek olanlara başvuru hakkı tanınması yeterli olmayıp bu kapsama geçici görevlendirmelerin önüne geçebilmek açısından diğer tüm kurumlar dâhil edilmelidir. Örneğin sağlık meslek lisesine atanma şartları bulunamaması halinde diğer eğitim kurumlarında görev yapan adaylara atanma hakkı verilmelidir.

Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ile bilim sanat merkezleri yöneticiliklerine ilgili mevzuatına göre seçilerek öğretmen olarak atanıp, görev yapan ya da bu eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olmakla birlikte yeniden bu eğitim kurumlarına sınavsız atanabilecek olanlara başvuru hakkı tanınması tüm Anadolu türü okullara tanınmalıdır çünkü Danıştay 2. Dairesinin kararına göre; Anadolu statülü bir okula yönetici olarak atanmak için yöneticilik için sınav kazanmak yetmiyor. Ayrıca Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına İlişkin yönetmelik gereğince ya bu okullarda görev yapıyor olmak ya da sınavını kazanmak gerekiyor

İşte o kararlar;

MEB yönetici atamada yapılan 'Anadolu' değişikliği Danıştay kararına aykırı

Anadolu ve fen lisesi müdürlüklerine, buralarda görev yapanlar atanacak

Örnek 2;

06/05/2010 tarih ve 27573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Zorunlu çalışma süresinden sayılacak süreler” başlıklı 31. maddesi 2. fıkrasındaki “ (2) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görevli iken askerlik hizmetini yapmak üzere aylıksız izne ayrılanlardan, askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin askerlik süreleri zorunlu çalışma süresinden sayılır.” hükümleri ile; Öğretmenlere Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görevli iken askerlik hizmetini zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin görev sürelerinin zorunlu çalışma yükümlüğünden sayılması hakkı verilmiştir.

Fakat verilen bu hak; Milli Eğitim Bakanlığı 2010 Yılı Öğretmenlerin Yer Değiştirme Kılavuzunun 6. sayfasındaki “Başvuruda dikkat edilecek hususlar” başlıklı 2. maddesinin ilk paragrafındaki;” Aylıksız izinli olarak, asker öğretmenlik dâhil askerlikte geçirilen süreler ile eğitim-öğretim kurumları dışındaki kurumlarda geçirilen geçici süreler il içinde yer değiştirmeye esas olan iki, iller arasında üç yıllık sürenin hesabında dikkate alınmayacaktır.” açıklaması ile geri alınmıştır.

Bakanlığın bu konularda yeniden değerlendirme yapması gerekmektedir.

Ahmet Kandemir
Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu