ÇANKIRI ŞUBE, “MESELE TÜRKİYE MESELESİDİR”

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Görevlendirmeleri kapsamında bugün başlayacak olan "Müdür, Müdürbaşyardımcılığı ve Müdür yardımcılığı" mülakatları öncesinde Çankırı  Şube Başkanı İsmail Ayhan bir açıklama yaptı. 

Ayhan  yapmış olduğu açıklamada, mülakat komisyonu üyelerinin yapacakları değerlendirmelerde konunun "Türkiye Meselesi" olduğu gerçeğinin farkına vararak hareket etmelerini istedi.

Ayhan açıklamasında şunları kaydetti:

“Bugün başlayacak olan İdareci Belirleme Mülakatlarında görev alan Komisyon Üyelerine ve Mülakata girecek tüm meslektaşlarıma başarılar diliyorum.

Öyle ümit ediyorum ki yapılacak mülakatlar sonuçları itibarı ile Eğitim Camiasına , Çankırı” mıza ve Milletimize hayırlar getirsin.

Eğitimin sevk ve idaresinin ülkemiz geleceğine tesir ettiğini yakinen acı hatıralarla tecrübe ettik. Buradaki ayrıştırmanın tohumlarını ekenlerin Ülkemize ne kadar büyük zararlar verdiği hatıralarımızda tazeliğini korunaktadır. Hakkaniyetten uzak olarak atılacak her adımın yapılacak en ufak yanlışın bu kirli mahfilleri sevindireceğini unutmamak gerekmektedir.

Köşe başlarını tutmuş birlik ve beraberliğin bozulmasını fırsata çevirmek için pusuya yatmış olanlara fırsat verilmemesi; ülkenin yakın tarihte yaşayacağı süreçlerden sağlıkla geçebilmesi öncelikle Mülakat Komisyon Üyelerinin sonrasında ise Çankırı  İl Milli Eğitim Müdür ve Yöneticilerinin dikkati ve ortaya koyacağı tavrı ile belli olacaktır..

İnancım odur ki konuyla ilgili hassasiyet bizim kadar ilgili ve yetkililerin de dikkatlerindedir ve bu sorumluluk duygusu ile hareket edilecektir.

Aksini düşünmek dünden ders alınmadığı, henüz tam olarak yok edilememiş Fetö damarının beslendiği, Devletimize her türlü hainliği yapmaya hazır iç ve dış mihrakların ekmeğine yağ sürülmesi anlamına gelir.

Daha fazla birliğe daha fazla birbirimize olan inanca ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde herkesin üzerine düşeni yapması gerekmektedir, yapacığına olan inancım da tamdır.

Mesele Ahmet” in Mehmet” in idareci olması meselesi değildir.. Mesele Milli Eğitimin sevk idaresinde görev alacakların bu görevleri almaya liyakat yönünden yeterli kişilerin belirlenmesi meselesidir.

Mesele Ülkenin geleceği meselesidir.

Mesele yavrularımıza gençlerimize toplumumuza faydalı olma meselesidir.

Mesele genç yaşta gözünü kırpmadan toprağa düşmüş Şehit” lerimize layık olma meselesidir.

Mesele Devletimizin ebed müddet varolmasına hizmet etme meselesidir.

Mesele Çankırı  gibi görülse de aslında TÜRKİYE meselesidir.

Büyük ve müreffeh bir Türkiye'nin tanzimi için Eğitim Ordusunun ferasetinin önemini hatırlatır, bu vesile ile saygılarımı sunarım...”