KONYA 1 NOLU ŞUBE 7. OLAĞAN GENEL KURULUNU YAPIYOR

Türk Eğitim Sen Konya 1 Nolu Şube 7. Olağan Genel Kurulu 14 Kasım 2021 Pazar günü, Beril Toplantı & Düğün Salonu (Mehmet Beğen Ortaokulu Sosyal Tesisleri) Meram-KONYA adresinde, 11.00 – 17.00 saatleri arasında, aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, çoğunluk aranmaksızın, aynı gündemle  21 Kasım 2021 Pazar günü, aynı yer ve saatte yapılacaktır.

 

                                                                                           Yönetim Kurulu

G   Ü   N   D   E   M:

1.  Yoklama ve Açılış,

2.  Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı,

3.  Divanın oluşması,

4.  Divanın gündemi okuması ve oylanması,

5.  Konuşmalar,

6.  Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması ve ibrası,

7.  Denetleme Kurulu raporunun okunması ve ibrası,

8.  Seçim şeklinin belirlenmesi,

9.  Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeleri ile Genel    Merkez Delegelerinin seçimi,

10.  Dilek ve istekler,

11.  Kapanış.