KASTAMONU ŞUBE 7. OLAĞAN GENEL KURULUNU YAPIYOR

Türk Eğitim Sen Kastamonu Şubemizin 7. Olağan Genel Kurulu Şube Yönetim Kurulunun almış olduğu karar sonucu 13 Kasım 2021 10.00-17.00 saatleri arasında Şerifebacı Öğretmenevi ve ASO toplantı salonunda yapılacaktır. Yeter çoğunluk sağlanamaması halinde 27 Kasım 2021 tarihinde aynı yer ve saatte Genel Kurul toplantısı yapılacaktır.  

GÜNDEM

a) Açılış

b) Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı

c) Divanın oluşması

ç) Divanın gündemi okuması ve oylanması

d) Seçim şeklinin belirlenmesi

e) Konuşmalar

f) Yönetim kurulu çalışma raporunun okunması

g) Denetleme kurulu raporunun okunması

h) Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının ibrası

ı) Zorunlu organların seçimi

i) Dilek ve istekler

j) Kapanış