RİZE ŞUBE 7. OLAĞAN GENEL KURULUNU YAPIYOR

Türk Eğitim Sen Rize Şubemizin 7. Olağan Genel Kurulu Şube Yönetim Kurulunun almış olduğu karar gereğince 14 Kasım 2021 tarihinde 10.00-17.00 saatleri arasında İsmail Kahraman Kültür Merkezi Küçük Salonda yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde 21 Kasım 2021 tarihinde aynı yer ve saatte Genel Kurul toplantısı yapılacaktır. 

GÜNDEM

a) Açılış

b) Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı

c) Divanın oluşması

ç) Divanın gündemi okuması ve oylanması

d) Seçim şeklinin belirlenmesi

e) Konuşmalar

f) Yönetim kurulu çalışma raporunun okunması

g) Denetleme kurulu raporunun okunması

h) Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının ibrası

ı) Zorunlu organların seçimi

i) Dilek ve istekler

j) Kapanış