İZMİR 1 NOLU ŞUBE 7. OLAĞAN GENEL KURULUNU YAPIYOR

Türk Eğitim Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanlığı 7. Olağan Genel Kurulu 13/11/2021 Cumartesi günü Buca Vali Rahmi Bey Mahallesi 133 Sokak No:3/A adresindeki İncir Tesislerinde saat 11.00’da aşağıdaki gündem maddeleri doğrultusunda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 20/11/2021 Cumartesi günü aynı adreste saat 11.00’da çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır.

 

            GÜNDEM

            a) Açılış

b) Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı

c) Divanın oluşması

ç) Divanın gündemi okuması ve oylanması

d) Seçim şeklinin belirlenmesi

e) Konuşmalar

f) Yönetim kurulu çalışma raporunun okunması

g) Denetleme kurulu raporunun okunması

h) Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının ibrası

ı) Zorunlu organların seçimi

i) Dilek ve istekler

j) Kapanış