İSTANBUL 1 NOLU ŞUBE 7. OLAĞAN GENEL KURULUNU YAPIYOR

Şubemizin 3. Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündemle, 14.11.2021 Pazar  günü saat: 13.00-17.00 saatleri arasında Çınar Cad. İnanırlar İş Hanı No:1/2 Daire:11 Orhantepe Mahallesi Kartal/İstanbul adresindeki Türk Eğitim-Sen 2 Nolu Şube Toplantı Salonunda; çoğunluk sağlanamadığı takdirde bir hafta sonra 21.11.2021 Pazar günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.         

 

GÜNDEM

  1. Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
  2. Kongre Divan Teşekkülü
  3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve ibrası
  4. Denetleme Kurulu Raporunun okunması ve ibrası
  5. Zorunlu Organların (Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu üyeleri ve Merkez Üst Kurul delegelerinin seçimi)
  6. Dilek ve İstekler
  7. Kapanış