İZMİR 3 NOLU ŞUBE 7. OLAĞAN GENEL KURULUNU YAPIYOR

Türk Eğitim-Sen İzmir 3 Nolu Şube 7. Olağan Genel Kurulu, 14 Kasım 2021 Pazar günü, 11:00 – 17:00 saatleri arasında, aşağıdaki gündemle, Balçova Termal Tesisleri Kardelen Salonunda; çoğunluk sağlanamadığı takdirde 20 Kasım 2021 Cumartesi günü, İsmet Kaptan Mahallesi, 1379 Şevket Özçelik Sokak No: 59/1 Güven İş Hanı Kat:4/401 Konak adresinde bulunan Türkiye Kamu-Sen İzmir İl Temsilciliği binasında, 11:00-17:00 saatleri arasında yapılacaktır.

GÜNDEM:

a) Açılış

b) Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı

c) Divanın oluşması

ç) Divanın gündemi okuması ve oylanması

d) Seçim şeklinin belirlenmesi

e) Konuşmalar

f) Yönetim kurulu çalışma raporunun okunması

g) Denetleme kurulu raporunun okunması

h) Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının ibrası

ı) Zorunlu organların seçimi

i) Dilek ve istekler

j) Kapanış

Tüm şube delegelerimize ilanen duyurulur.

 

 

         Taha Tezcan İNAM                                                                                                              Ömer YILDIRIM

Şube Başkan Yardımcısı(Teşkilat)                                                                                              Şube Başkanı