UŞAK ŞUBE 7. OLAĞAN GENEL KURULUNU YAPIYOR

Şubemizin 7. Olağan Genel Kurulu 13.11.2021 tarihinde saat 10.00-17.00 saatleri arasında Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No:49 adresinde bulunan Uşak Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi 2 Nolu Salonda çoğunluk sağlanamadığı takdirde 20.11.2021 aynı yer ve saatte aşağıdaki gündem ile toplanacaktır.

GÜNDEM:

 1. Açılış
 2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
 3. Divanın Oluşturulması
 4. Divanın Gündemi Okuması ve Oylaması
 5. Seçim Şeklinin Belirlenmesi
 6. Konuşmalar
 7. Yönetim Kurulunun  Çalışma Raporunun Okunması
 8. Denetleme Kurulu Raporunun Okunması
 9. Yönetim ve Denetleme Kurulu Raporlarının İbrası
 10. Zorunlu Organların Seçimi  (Yönetim , Denetleme , Disiplin Kurulu Üyeleri İle Üst Kurul Delegeleri)
 11. Dilek ve İstekler
 12. Kapanış