BOLU ŞUBE 7. OLAĞAN GENEL KURULUNU YAPIYOR

Türk Eğitim-Sen Bolu Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu; 14 Kasım 2021 Pazar günü, 10.00 – 14.00 saatleri arasında, Bolu Merkez Kasaplar Mahallesi D-100 Karayolu Üzeri No:
26 adresinde bulunan Karpalas Hotel kongre salonunda aşağıdaki gündem maddeleriyle yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde; 21 Kasım 2021 Pazar günü 

10.00 – 14.00 saatleri arasında, Bolu Merkez Karaçayır Mahallesi Kutucular Sokak Kardeşler Apt. No: 11/2
adresinde bulunan Sendikamız Şube binasında aynı gündem maddeleriyle çoğunluk aranmadan yapılacaktır.

GÜNDEM:
1. Açılış
2. Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı
3. Divanın Oluşturulması
4. Divanın Gündemi Okuması ve Oylanması
5. Seçim Şeklinin Belirlenmesi
6. Konuşmalar
7. Plaket Takdimlerinin Yapılması
8. Yönetim Kurulunun  Çalışma Raporunun Okunması
9. Denetleme Kurulu Raporunun Okunması
10. Yönetim ve Denetleme Kurulu Raporlarının İbrası
11. Zorunlu Organların Seçimi  (Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulu Üyeleri İle Üst Kurul Delegeleri)
12. Dilek ve İstekler
13. Kapanış

 

 

                                                              Türk Eğitim-Sen

                                                                  Bolu Şubesi