IĞDIR ŞUBE OLAĞAN GENEL KURULUNU YAPIYOR

Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi Yönetim Kurulu’nun 19/08/2021 tarih ve 82 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren Türk Eğitim-Sen Seçim Yönetmeliği’nin ilgili maddelerindeki hükümler gereğince Türk Eğitim-Sen Iğdır Şubesi Olağan Genel Kurulu 14 Kasım 2021 Pazar günü, 11:00 – 17:00 saatleri arasında 14 Kasım Mahallesi 606.Sokak No:1/2 adresinde bulunan Türk Eğitim Sen Iğdır şube binasında aşağıdaki gündem maddeleri ile yapılacaktır. Salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde 20 Kasım 2021 Cumartesi günü,  14 Kasım Mahallesi 606.Sokak No:1/2 adresinde bulunan Türk Eğitim Sen Iğdır şube binasında saat: 11:00-17:00 saatleri arasında aynı gündem maddeleri ile çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır. 26/10/2021

 

GÜNDEM:

 

a) Açılış

b) Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın okunması 

c) Divanın oluşması

ç) Divanın gündemi okuması ve oylanması

d) Seçim şeklinin belirlenmesi

e) Konuşmalar

f) Yönetim kurulu çalışma raporunun okunması

g) Denetleme kurulu raporunun okunması

h) Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının ibrası

ı) Zorunlu organların seçimi

i) Dilek ve istekler

j) Kapanış

 

TÜRK EĞİTİM SEN IĞDIR ŞUBESİ YÖNETİM KURULU