BURDUR ŞUBE OLAĞAN GENEL KURULUNU YAPIYOR

Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi Yönetim Kurulu’nun 19/08/2021 tarih ve 82 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren Türk Eğitim-Sen Seçim Yönetmeliği’nin ilgili maddelerindeki hükümler gereğince Türk Eğitim-Sen Burdur Şubesi Olağan Genel Kurulu 14 Kasım 2021 Pazar günü, 13:00 – 17:00 saatleri arasında Burdur M. Nuri Velicangil Kültür Merkezi Salonunda(Öğretmenevi) binasında aşağıdaki gündem maddeleri ile yapılacaktır. Salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde 21 Kasım 2021 Pazar günü,  Burdur M. Nuri Velicangil Kültür Merkezi Salonunda(Öğretmenevi) binasında saat: 13:00-17:00 saatleri arasında aynı gündem maddeleri ile çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır. 27/10/2021

 

 GÜNDEM: 

a) Açılış

b) Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın okunması 

c) Divanın oluşması

ç) Divanın gündemi okuması ve oylanması

d) Seçim şeklinin belirlenmesi

e) Konuşmalar

f) Yönetim kurulu çalışma raporunun okunması

g) Denetleme kurulu raporunun okunması

h) Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının ibrası

ı) Zorunlu organların seçimi

i) Dilek ve temenniler

j) Kapanış

                                                           TÜRK EĞİTİM SEN BURDUR ŞUBESİ YÖNETİM KURULU

 

Burç Mahallesi Hükümet Cad. Berberoğlu Pasajı 4/3 BURDUR Tel: 0.248. 2335781

 www.burdur.tesweb.org    turkegitimsen15@gmail.com