DENİZLİ 2 NOLU ŞUBE 7. OLAĞAN GENEL KURULUNU YAPIYOR

Yönetim Kurulumuz 25.10.2021 tarihinde toplanarak Sendikamız Genel Merkezince iletilen 7. Olağan Genel Kurul Sürecine ilişkin 13.08.2021 tarih ve GTS.320.00/564 sayılı yazısı görüşüldü. Yazıda belirtilen Şube Genel Kurul ile ilgili yeterli çoğunluk sağlanması durumunda 13 Kasım 2021 Saat: 14:00'te sağlanamaması durumunda 2. toplantının aynı gün Saat: 15:00'te Denizli İli Pamukkale İlçesi Kınıklı Yerleşkesi Turizm Fakültesi Hierapolis Konferans salonunda yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Ertuğrul KARAKAPLAN

Şube Başkanı

 

TÜRK EĞİTİM SEN DENİZLİ 2 NOLU ŞUBE 3. OLAĞAN GENEL KURULU GÜNDEMİ

GÜNDEM:

a) Açılış

b) Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı

c) Divanın Oluşması

ç) Divanın Gündemi Okuması Ve Oylanması

d) Seçim Şeklinin Belirlenmesi

e) Konuşmalar

f) Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun Okunması

g) Denetleme Kurulu Raporunun Okunması

h) Yönetim ve Denetleme Kurulu Raporlarının İbrası

ı) Zorunlu Organların (Yönetim, Denetleme ve Disiplin Asil Yedek) ve Genel Merkez Genel Kurul Delegelerinin (Üst Kurul) Seçimi

i) Dilek ve İstekler

j) Kapanış