İSTANBUL 4 NOLU ŞUBE 7. OLAĞAN GENEL KURULUNU YAPIYOR

Türk Eğitim Sen İstanbul 4 Nolu  Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu aşağıda belirtilen gündemi görüşmek üzere 11.12. 2021 günü  şube binasında  yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 12.12. 2021 günü  aynı yer  de tekrarlanacaktır.

 

 

GÜNDEM:

Açılış

Saygı Duruşu Ve İstiklâl Marşı

Divanın Oluşması

Divanın Gündemi Okuması Ve Oylanması

Seçim Şeklinin Belirlenmesi

Konuşmalar

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması

 Denetleme Kurulu Raporunun Okunması

Yönetim Ve Denetleme Kurulu Raporlarının İbrası

Zorunlu Organların (Yönetim, Denetleme Ve Disiplin Asil Yedek)

   Ve Genel Merkez Genel Kurul Delegelerinin (Üst Kurul) Seçimi

Dilek Ve İstekler

Kapanış

 

 

Şube Yönetim Kurulu