TEKİRDAĞ ŞUBE, “KARNE BAŞARININ TEK GÖSTERGESİ DEĞİLDİR”

Tekirdağ Şube Başkanı Kamuran Varma, 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesi dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı. Karnenin tek başarı göstergesi olmadığını ifade eden Varma, “Eğitim öğretim boyunca çocuk ve okulla ilgilenilmeyip, yalnızca karne üzerinden değerlendirme yapmak sağlıklı bir yaklaşım değildir.” dedi.

Tekirdağ Şube Başkanı Kamuran Varma yaptığı açıklamada, “Bugün eğitim öğretim yılımızın 1.dönemini tamamladık. Tekirdağ da yaklaşık 838 eğitim kurumunda 183.382 öğrenci, 10.780 eğitim çalışanı yarıyıl tatiline girdi. Karne; başarının tek göstergesi değildir. Karne, aslında velinin eğitim öğretim çağındaki çocuğu ile ne kadar ilgilendiğinin de bir göstergesidir. Eğitim öğretim boyunca çocuk ve okulla ilgilenilmeyip, yalnızca karne üzerinden değerlendirme yapmak sağlıklı bir yaklaşım değildir. Karne günlerinin korkulu rüya olmasında; ailelerin karneye belki de gereğinden fazla anlam yüklemelerindendir. Karneyi başarının tek göstergesi kabul etme anlayışı, karne günlerini hem aile hem de çocuk için stresli hale getiriyor. Her karne dönemi sonunda bazı ailelerde yaşanan karne gerginliği; izleri ömür boyunca silinmeyecek yanlışlara yol açabiliyor. Öncelikle soğukkanlı ve sakin olunmalı. Ailenin karneyi değerlendirirken takınacağı tavrın, çocuğun daha sonraki okul başarısını etkileyeceği unutulmamalı.” dedi.

Varma, “Geçtiğimiz yıllarda Tekirdağ da eğitim yandaş sendikaya teslim edilmiştir. Yandaş sendikanın kıyımı sonucunda tüm tecrübeli, liyakatli idareciler görevden uzaklaştırılmış, eğitim ortamları adeta tarumar edilmiştir. Yetişmiş idareci ve öğretmen kıyımı sonucu eğitimimiz olumsuz etkilenerek her   yıl biraz daha geriye gitmiştir. Tekirdağ halkı bu duruma üzülmektedir. Çünkü çocuğu ve geleceği ile ilgili konularda çok hassas olan halkımız bu sonucu hak etmemektedir.” ifadelerini kullandı.

Son yıllarda Türkiye’de özel okullaşma oranı yüzde 13’ün üzerine çıktığını ifade eden Varma, “OECD’de ortalaması ise yüzde 17 civarında. Tekirdağ da özel okullaşma oranı Türkiye ortalamasının üzerindedir. Bu durum aslında eğitim de fırsat eşitliğinin ruhuna ters düşmektedir. Eğitim; Türkiye’de ekonomik ve sosyal statü değiştirmenin en meşru, en adil ve en ekonomik yolu idi. Sınav odaklı eğitimimiz ve ihtiyaca cevap veremeyen kısıtlı, yüksek öğretim imkanları yüzünden şimdi ise ancak parası olanın iyi eğitim alabildiği bir sistem haline dönüştü. Önceden işçinin, köylünün, çiftçinin çocukları da eğitim yolu ile doktor, öğretmen, mühendis, bürokrat olabiliyordu. Şimdi ise istisnalar hariç ancak ekonomik ve eğitim düzeyi yüksek kesimlerin çocuklarına iyi eğitim imkânları sunulmaktadır. Bırakınız özel ile devlet farkını devlet okulları arasında dahi bölgesel farklılık tavan yapmış. Tekirdağ’ın bir yanı Bangladeş bir tarafı ise Belçika standartları görüntüsü vermektedir.” şeklinde konuştu.