ŞIRNAK ŞUBE OLAĞAN GENEL KURUL DÜZENLİYOR

Türk Eğitim Sen Şırnak Şubesinin 1. Olağan Genel Kurulu aşağıda belirtilen gündem maddeleri ile 14 Aralık 2020 tarihinde saat: 11:00 da Şırnak ticaret ve sanayi odası başkanlığı vakıf kent mahallesi Şırnak Merkez adresinde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 15 Aralık 2020  tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

GÜNDEM

Açılış Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı Divanın Oluşması Divanın Gündemi Okuması ve Oylaması Konuşmalar Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması Denetleme Kurulu Raporunun Okunması Yönetim ve Denetleme Kurulu Raporlarının İbrası Seçim Şeklinin Belirlenmesi

     10)   Zorunlu Organların (Yönetim, Denetleme ve Disiplin Asil Yedek) Seçimi

     11)   Dilek ve İstekler

     12)   Kapanış