İZMİR 2 NOLU ŞUBE 7. OLAĞAN GENEL KURULUNU YAPIYOR

Sendikamızın 7.olağan  Genel Kurulu aşağıda belirtilen gündemi görüşmek üzere 13-11-2021 (Cumartesi) tarihinde saat 11.00-16.00 arasında Cihat Kora Anadolu Lisesi Konferans salonu’nda yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 20.11.2021 tarihinde aynı yer ve aynı saatler arasında çoğunluk aranmaksızın tekrarlanacaktır.

   

   GÜNDEM:

a- Açılış

b- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

c- Divan oluşturulması

ç- Divanın gündemi okuması ve oylaması

d- Seçim şeklinin belirlenmesi

e- Konuşmalar

f- Yönetim Kurulu Çalışma Raporu’nun  okunması ,

g- Denetleme Kurulu Raporu’nun okunması,

h- Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının ibrası,

       ı- Zorunlu organların seçimi

       i- Dilek ve istekler

       j- Kapanış