ŞIRNAK ŞUBE 2.OLAĞAN GENEL KURULUNU YAPIYOR

Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Eğitim-Sen (Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) Şırnak Şubemizin 2. Olağan Genel Kurulu, 13.11.2021 Cumartesi günü, Şırnak Türkiye Kamu-Sen Şırnak İl Temsilcilik Binası Aydınlık Evler Mahallesi M-B-1-2 Merkez Şırnak Adresinde saat 10:00 -17:00 arasında, aşağıdaki gündem maddeleriyle yapılacaktır.

Salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde, Genel kurulumuz 20.11.2021 günü, aynı yerde ve aynı saatler arasında, aynı gündem maddeleriyle, çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

 

GÜNDEM

1-Açılış

2-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

3-Divanın oluşması

4-Divanın gündemi okunması ve oylanması

5-Seçim şeklinin belirlenmesi

6-Konuşmalar

7-Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması

8-Denetleme Kurulu raporunun okunması

9-Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının ibrası

10-Zorunlu organların seçimi

11-Dilek ve istekler

12-Kapanış