MEB, İL İÇİ EŞ ÖZRÜ SORUNUNU ÖNEMSEMELİ VE ÇÖZMELİDİR.

Bilindiği gibİ Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan öğretmenlerimizin özür durumuna bağlı yer değişikliği işlemleri, 17 Nisan 2015 tarih ve 29329 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği çerçevesinde yapılmaktadır. Söz konusu Yönetmeliğin “Mazeret ve engellilik durumuna bağlı yer değiştirmeler” başlıklı 49.maddesinin 1. Fıkrası “Öğretmenlerin; aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretlerine veya engellilik durumuna bağlı yer değiştirmeleri hakkında, Devlet Memurları Kanunu ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır”demek suretiyle “Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik”e atıfta bulunmakta ve özür durumuna bağlı yer değiştirmelerin genel yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılmasını öngörmektedir.
Aynı yönetmelik maddesinin 1. Fıkrasının ç bendinde ise” Aile birliği mazereti ile engellilik durumuna bağlı yer değiştirmeler, yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılır. “ denilerek özür grubu tayinlerinin yılda iki kez yapılacağı düzenlenmiştir.
Bakanlık bu kapsamda “aile birliği mazereti,sağlık mazereti ve genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı yer değiştirmeler” gerçekleştirilmektedir.
Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde  yaşanan en önemli sorun, eşlerin aynı yerleşim biriminde birleştirilememesidir. iller arası yer değişikliklerinde eşinin bulunduğu ile atanan öğretmen il içinde eşinin görev yerinden çok uzak bir yerleşim birimine verilebilmekte, aynı ilde bulunmaları sağlanmış olmasına rağmen ailenin birlikteliği  gerçekleştirilememektedir. Son özür grubu yer değiştirme dönemlerinde MEB, İl dışı eş özründe ilçe emri uygulaması yaparak eşleri aynı ilçede birleştirmekte ve aile bütünlüğünü sağlamaktadır. Bu doğru ve bizim taleplerimiz yönünde bir uygulamadır. Ancak bu uygulamanın yapılmadığı dönemlerde il içinde farklı ilçelere atanmış eşlerin ve il içi eş durumu mazereti sonradan oluşanların yaşadıkları sıkıntılar devam etmektedir. Bu durumdaki öğretmenler aile birliklerini bir türlü sağlayamamışlar ve ayrı ayrı yerlerde çalışmaya devam etmektedirler. MEB, İl dışı aile birliği mazeretine gösterdiği yaklaşımı maalesef il içine göstermemektedir. MEB’e göre eşlerin aynı ilde olmasıyla problem ortadan kalkmıştır. Bu son derece yanlış bir yaklaşımdır. Bazen il içerisinde eşlerin çalıştığı ve birbirinden o kadar uzak ilçeler vardır ki, bu iki ilçe arasındaki mesafe iki il arasındaki mesafeden daha fazladır. Örneğin  iki farklı il olan Ankara ile Kırıkkale arasındaki mesafe 80 km iken Antalya iline bağlı ilçelerden Gazipaşa ile Kaş ilçesi arasında 240 kilometre mesafe vardır. Eşlerden biri Gazipaşa’da ise, diğer bir eş Kaş’ta olursa burada aile bütünlüğü nasıl sağlanabilir?
Ya da Ankara ilinin Şereflikoçhisar ile Nallıhan ilçeleri arasında 310 kilometre mesafe bulunmaktadır. Eşi Ankara Merkezde görev yapan, eşi Evren ilçesinde, eşi Şereflikoçhisar’da olan, kendisi Nallıhan’da görev yapan bir öğretmen ailesinin- her ikisinin de Ankara’da çalıştığını söyleyerek- bütünlüğünü sağladığınızı söylemeniz mümkün müdür? Elbetteki hayır. O zaman vakit geçirilmeden bu durumda olan ve çok uzak ilçelerde çalıştıkları için aile bütünlüklerini sağlayamayan öğretmenlerimizin aile bütünlüğü sağlanmalıdır. Bunun için de il içi eş özrüne başvuran bu öğretmenlere mutlaka “ilçe emri” uygulaması yapılmalıdır.

Bu kapsamda Türk Eğitim Sen olarak 13 Eylül 2015 günü il içinde aileleri parçalanmış öğretmenlerle MEB önünde kitlesel basın açıklaması eylemi yaptık. Sorunları bizzat yaşayanlarla birlikte MEB’e ve kamuoyuna haykırdık . MEB’in il valiliklerine gönderdiği 01.10.2015 tarih ve 9729512 sayılı Aile bütünlüğünün sağlanması konulu yazı bu problemin çözümüne ne kadar fayda sağlayacak bunu bekleyip göreceğiz. Ancak şunun bilinmesini istiyoruz ki bu problem çözülene kadar mağdurların yanında durmaya ve konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz.