MESLEKİ EĞİTİM ÜZERİNE…

Teknik eğitim meselesi her dönemde memleketimizin en önemli konularından biri olmuştur. Fakat üzülerek ifade etmek gerekir ki  bu kadar önemli bir konu hiçbir zaman öncelikli olarak ele alınmamış hatta dönem dönem siyasi ve ideolojik tartışmaların bile konusu  yapılmıştır.

Bir zamanlar teknik okullara yoğun talep varken ve zeki çocuklar sınavla bu okulları kazanırken özellikle katsayı problemi yaşandığı süreçte teknik okullar öğrenci bulmakta zorlanmış, katsayı probleminin ortadan kalkmasına rağmen hala diğer okullara kayıt yaptıramayan başarısı düşük öğrencilerin geldiği okullar hüviyetinden kurtulamamıştır.  

Türkiye’de mesleki eğitim sorunu mutlaka çözülerek cazip hale getirilmelidir.

Mesleki ve teknik eğitime ayrılan bütçe mutlaka artırılmalıdır. Birçok okulumuzda  mesleki eğitimde kullanılacak temrin malzemeleri dahi  ödenek yokluğundan alınamamaktadır. Bu kadar zor şartlarda eğitim yapan ve MEB tarafından adeta üvey evlat muamelesine tabi tutulan meslek liseleri ve mesleki eğitime bakış mutlaka değişmelidir.

Teknik eğitim doğası gereği iş güvenliği noktasında ekstra tedbirler alınmasını gerektiren bir alandır. Aynı şekilde iş güvenliği tedbirleri için bu okullara mutlaka ekstra bir kaynak sağlanmalıdır. Özellikle engelleri bulunan ve bu nedenle  BEP (Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı ) uygulanan öğrenciler kendileri için daha az tehlike arz eden bölümlere yerleştirilmelidir.

Mesleki ve Teknik öğretimde görev yapan öğretmenlerin de yaşadığı sorunlar çözülmelidir. Biz Türk Eğitim-Sen olarak tüm öğretmenlere ve bilhassa meslek dersleri öğretmenlerine yıpranma payı verilmesini istiyoruz.

Açık mesleki liselerin yüz yüze eğitim kapsamındaki dersleri hafta içi akşam ya da hafta sonu olmaktadır.  Bu derslerin ücreti de tıpkı yetiştirme ve destekleme kurslarında olduğu  gibi %100 artırımlı olarak ödenmelidir.

Bilindiği gibi ülkemizde yaklaşık 400 bin atanamayan öğretmen bulunmaktadır. Bu atanamayan öğretmenlerin 1/4 ‘ü teknik öğretmenlerden oluşmaktadır. Bu nedenle atanamayan yaklaşık 100,000 Teknik öğretmeninde ataması yapılmalıdır. Böylece mesleki eğitimdeki öğretmen sorunu da çözülmelidir.

Milli Eğitim Bakanlığınca zaman zaman mevzuat güncellemesi yapılmaktadır. Bu kapsamada mesleki eğitimle ilgili mevzuatta uygulamada karşılaşılan sorunlar ve eğitimcilerden alınan görüşler istikametinde güncellenmelidir.

9. Sınıfların ortak olması ile ilgili uygulama mesleki eğitim açısından çeşitli sıkıntıları da beraberinde getirmiştir. 9. Sınıfta okuyan öğrencilerin özellikle meslek liseleri bünyesindeki 9. Sınıflarda okula ve mesleğe mensubiyet oluşmasına engel olduğu ve mesleki eğitim sürecinin sonraki sınıflara bırakılması nedeniyle verimliliği de düşürdüğü gözlenmektedir. Bu nedenle ortak 9. Sınıf uygulaması tekrar gözden geçirilmelidir.

Mesleki Eğitim için daha alt eğitim kurumlarında yapılan yönlendirme ve meslek tanıtımları daha sistematik hale getirilmeli ve mesleki eğitime yönelimin ve ilginin artırılması için ciddi eğitim politikaları ortaya konulmalıdır.

Yine bir çoğu meslek lisesi mezunu olan teknik öğretmenlerin öğrencilik döneminde yaptıkları staj sırasındaki sigortalılıkları emekliliğe sayılmalıdır.

Türk Eğitim Sen  mesleki eğitime çok büyük önem veren, ülke kalkınması için mesleki eğitimin olmazsa olmaz olduğu noktasında farkındalık yaratmaya gayret eden bir sendikadır. Hem meslek liselerinin ve mesleki eğitimin hem de meslek liselerinde görev yapan başta öğretmenlerimizin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla1-3 Mart 2013 tarihlerinde, Ankara’ da “Türkiye’de Teknik Eğitimin Problemleri, Yapısal ve İşlevsel Değişim İhtiyaçları Çalıştayı düzenlemiştir. Bu çalıştay hem sorunların tespiti hem de çözüm yollarının ortaya konulması açısından son derece faydalı olmuş. Sonuçları bir kitap haline getirilerek hem kamuoyu hem de ilgili kuruluşlarla paylaşılmıştır.

Türk Eğitim Sen olarak, MEB  Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi Ve Eylem Planı 2014-2018 (TÜRKMETES) çalışmalarına ve izleme komitesi toplantılarına aktif olarak katılım sağlanmakta ve görüşlerimiz burada da dile getirilmektedir.

Yine bu kapsamda 24-25 Ekim 2016 tarihlerinde MEB  Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nce mesleki eğitim temalı olarak düzenlenen II.Eğitim Kongresine iştirak edilmiş ve Türk Eğitim Delegasyonu ile şura takip edilerek, Mesleki Ve Teknik Eğitime Sendikal Bakış Paneline katılım sağlanmıştır.

Türk Eğitim Sen’in mesleki ve teknik eğitime olan duyarlılığı bundan sonra da devam edecektir.