TEŞKİLATIMIZLA BİR KERE DAHA GURUR DUYDUM

Bilindiği üzere; Türk Eğitim-Sen olarak, 2016 Yılının UNESCO tarafından Hoca Ahmet Yesevi Yılı ilan edilmesi münasebetiyle, 1- 4 Aralık 2016 tarihlerinde Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği (UAESEB) ile işbirliği içinde Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi’ni düzenlemiştik. Sendikamız bu faaliyeti fen ve mühendislik bilimleri alanına taşımak gayesi ile 7-10 Aralık 2017 tarihleri arasında Antalya - Türkiye’de Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi düzenlemiştir.

Hayatın vazgeçilmez bir parçası olan bilgi, tarihin her döneminde önem arz eden bir hazinedir. Bilginin kıymetini fark eden toplumlar, tarih boyunca önemli atılımlar yapmışlardır. Bir toplumun tarihî süreçte ayakta kalması, bilgi ile olan münasebetiyle yakından alakalıdır.

İnsanlık tarihi büyük teknolojik gelişmeleri ve sanayi devrimlerini geride bırakarak köklü bir birikimin meydana gelmesini sağlamıştır. Bu gelişim çizgisi içinde Üçüncü Sanayi Devrimi’ni bilgisayarlar, otomasyon teknolojileri ve robotlar temsil ediyordu. Üçüncü sanayi devriminde montaj hatlarındaki insan işçilerin yerini robotlar ve bilgisayarlar almaya başladı. Endüstri 4.0 olarak da isimlendirdiğimiz 4. Sanayi Devrimini ise akıllı makineler, zeki sistemler, yeni nesil üretim teknolojileri temsil ediyor.

Dünyanın Endüstri 4.0 sonrasını tartıştığı bir düzlemde teknolojik gelişmelerin, teknolojinin temelini oluşturan temel bilimlerin ve uygulama sahası olan mühendislik bilimlerinin önemi yadsınamaz. Bu süreçte bilimsel bilginin paylaşımı ve dolaşımı ayrı bir önem kazanmıştır. Başta mühendislik ve fen bilimleri gibi sahalar olmak üzere birçok alanda gerçekleştirilecek ortak kongre ve etkinlikler bilimsel bilginin paylaşıldığı en önemli platformlardır.

Temel bilimler ve mühendislik bilimleri eksenindeki çalışmaların Türk Dünyası içinde yer alan iletişim ve kaynaşma süreçlerine büyük katkılar sağlayacağı açıktır. Ortak bilimsel etkinlikler, kültüre dayalı gönül köprülerini sağlamlaştıran faaliyetlerdir.

Bilimsel kongreler, teorik işbirliği ve bilgi paylaşımının bir zorunluluk haline geldiği günümüz şartlarında; Türk Dünyasındaki birlikte iş başarma girişimlerini ilgili bilim alanlarına da taşıma gayretinin bir yansımasıdır. Türk Dünyası arasındaki işbirliğinin en önemli noktalarından birisi akademik bilginin ve onun teknolojik yansımalarının paylaşımıdır.

Türk Dünyasını oluşturan ülkeler; coğrafi konumları, tarihi bağları ve soydaşlık ilişkilerinden dolayı dünden bugüne çeşitli işbirliği uygulamaları geliştirmiştir. Bu işbirliği modellerindeki ortak problem, çalışmaların kapsam, sürdürülebilirlik ve 4. Sanayi devrimini karşılayacak bilimsel hazırlıklar açısından tatmin edici seviyede olmamasıdır. Bu sorunun çözümü Türk soylu halkların kültürel ve dil açısından ortaklıklarını bilimsel alanda da tesis etmesi ile ancak nihayet bulabilir.

Gücünü Türk Milleti’nden alan Türk Eğitim-Sen ve Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği,  iştigal ettikleri saha olması ve içinde bulunduğumuz yüzyılda bilginin stratejik önemini idrak etmeleri münasebetiyle bazı sorumlulukları olduğunun farkındadırlar. Sivil toplum alanında ve eğitim iş kolunda etkin olan bu kurumlar; klasik sendikacılık anlayışının günümüzde yeterli olmadığını fark etmiş ve çağımıza uygun olarak bazı yeni adımlar atmak gerektiğine inanmış kuruluşlardır. Türk Eğitim-Sen eliyle düzenlenen akademik çalıştayların ve kurultayların yanında, daha geniş bir perspektiften Türk Dünyasının meselelerine kafa yorma gereğini idrak etmiş olan sendikalarımız, bu işi daha da ileri götürerek yeni bir adım atma kararı almışlardır.

Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Türk Dünyası ülke ve topluluklarının sosyal ve kültürel alandaki işbirliğini mühendislik ve fen bilimlerine yönelik alanlara da taşıma gayretinin bir yansımasıdır. Bu tür kongre ve organizasyonlar Türk Dünyasını oluşturan ülke ve toplulukların bilim ve teknolojiyi oluşturan teknik bilgiyi paylaşabilmeleri açısından son derece önemlidir. Bu açıdan bakıldığı zaman Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi’nin odağı bilimsel bilginin paylaşımı iken hedefi Türk Dünyası arasındaki birlik vizyonuna katkı sağlamaktır.

Türk Eğitim-Sen ve Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği’nin ortaklaşa yaptığı bu faaliyet, bu anlamda ülkeler arasında kuracağı iletişim köprüleri sayesinde başta eğitim kurumları ve sivil toplum gibi alanlarda da yeni işbirliği sahaları oluşturmaya vesile olacaktır. Bu tür işbirliği platformlarındaki bilimsel çalışmalar; yeni bilgi ve yöntemleri paylaşma, ülkeler arası bilim ve teknolojik gelişmeleri takip etme, sınır aşan sorunlara yönelik çözümler üretme, siyasi ve kültürel yakınlaşmaya bilgi ve teknoloji boyutu ile katkı sağlama, yeni ortaklıkların tesisi noktasında önemli rol oynayacaktır.

Türk Eğitim Sen’in ev sahipliğinde düzenlenen bu kongreye 600’den fazla bildiri gönderilmiş, Bilim Hakem Kurulu’nun uygun bulduğu 394 bildiri (360’ı sözlü, 34’ü poster olmak üzere); Mustafa Kemal Atatürk Açılış Oturumu ile başlayan ve oturumunun ardından iki gün devam eden; Prof. Dr. Oktay SİNANOĞLU, Prof. Dr. Cengiz AYTMATOV, Prof. Dr. Bahtiyar VAHAPZADE, Prof. Dr. Turan YAZGAN, Rauf DENKTAŞ ve Prof. Dr. Aziz SANCAR’a ithaf edilen oturumlarda 9 ayrı salonda eş zamanlı olarak 28 oturumda sunulmuştur. Bildiri sunumlarının ardından yakın zamanda kaybettiğimiz milli sporcumuz Naim SÜLEYMANOĞLU’na ithaf edilen kapanış oturumunda Dünya’nın ve Türk Dünyası’nın meseleleri üzerine değerlendirmeler yapılmıştır. Kıymetli çalışmalarını kongrede paylaşan değerli katılımcılara, oturumları yöneten oturum başkanlarına teşekkür ediyorum.

Kongrede on yedi ayrı ülkeden (Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık (İngiltere), Cezayir, Danimarka, Güney Afrika, İran, İspanya, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Kosova, Lübnan, Makedonya, Lübnan, Rusya ve ev sahibi olarak Türkiye)  alanlarında dünya tarafından tanınan, Nobel Ödülü’ne layık görülmüş bilim insanlarının da bulunduğu̧  450 akademisyen Türk Dünyasının saygın bilim insanlarıyla buluşma, tanışma ve ileriye dönük projeler konusunda fikir birliği etme imkânını, bulmuştur.

Türk Eğitim Sen’in öncülüğünde düzenlenen, Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi’nin vücut bulmasında ve icrasında  büyük emekleri olan, Kongre Düzenleme Kuruluna, Uluslararası Bilim Kurulumuza, Bilim Danışma Kurulumuza, Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği’ni oluşturan sendikaların ve sivil toplum örgütlerinin  genel başkanları ile yöneticilerine teşekkür ediyorum.

Yapmış olduğumuz her faaliyette olduğu gibi, düzenlemiş olduğumuz Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi’nde de süreci ciddiyetle yürüten, Katılımcı olmak isteyen tüm üyelerimizin katılımını sağlayan, hiç bir üyemizin mağdur olmasına fırsat vermeyen, başta şube başkanlarımız olmak üzere, Şube Yönetim Kurulu Üyelerimize, İlçe / Üniversite temsilcilerimize, iş yeri temsilcilerimize ve tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum.

Türk Eğitim Sen; ortaya koyduğu vizyonu, kuruluş ilkeleri, genel amaçları, çalışma yöntemleri  ile hem Türk memur sendikacılığında, hem de Türk Dünyası başta olmak üzere uluslararası alanda parlayan bir yıldızdır. Bu imaj ve itibarın oluşmasında emeği ve katkısı olan tüm mensuplarımıza minnettarız. Var olsunlar.