SORUNLAR YUMAĞI; MEB ve MÜCADELEMİZ

             Cumhuriyet tarihi boyunca Milli Eğitim Bakanlığı sorunlarla iç içe olmuş ve diğer devlet  kurumlarına göre çok daha sıkıntılı dönemler yaşamıştır. Fakat bu sıkıntılı dönemlerin belki de doruk noktasına çıktığı dönem AKP iktidarı dönemi olmuştur.

            Özellikle bir önceki Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK döneminde eğitim sistemimize bir çok yeni problem eklenmiş, mevcut problemler de içinden çıkılamaz hale getirilmiştir.

 

            Hüseyin ÇELİK döneminde sözleşmeli öğretmenlik diye bir uygulama başlatılarak hem öğretmenler odasındaki huzur bozulmuş hem de bir sözleşmeli kölelik sistemi oluşturulmaya çalışılmıştır. Aynı işi yapan eğitimcilerin “Başöğretmen, Uzman Öğretmen, Kadrolu Öğretmen, Sözleşmeli Öğretmen, Ücretli Öğretmen” gibi kategorize edilmeye çalışıldığı bu dönem-etkili sendikal mücadelemiz sonucunda eğitimcilerin aleyhine olan pek çok düzenlemenin kaldırılması yada düzeltilmesine rağmen-hala devam etmektedir.

 

            Sözleşmeli kölelik sistemi oluşturmaya yönelik bir girişim olan 4/B’li öğretmenlik uygulamalarında yaptığımız mücadele  sonunda bu öğretmenlerimizin sözleşmelerinin idare tarafından tek taraflı feshedilmesine imkan sağlayan hükümleri kaldırmış ve sözleşmeler daha güvenli hale getirilmiştir. Yine bu sözleşmeli arkadaşların hiçbir şekilde tayin isteyememeleri söz konusu idi. Yine yapılan mücadele sonucunda artık “Eş Durumu” nedeniyle tayin isteyebilme imkanlarına  kavuşmuşlardır. Bizim tamamen karşı olduğumuz sözleşmeli öğretmenlik uygulaması tamamen kaldırılana ve bu arkadaşlara kadro verilene kadar mücadelemiz bitmeyecektir.

 

            Diğer bir sıkıntılı uygulama da bizim baştan beri karşı olduğumuz “Kariyer Basamaklarında Yükselme Sınavı” uygulamasıdır. Bu uygulama ile öğretmenler odası huzursuzluk odası haline gelmiş, öğretmenlerimizi alanında ölçmeyi bile beceremeyen genel bir sınavla kariyer basamakları oluşturulmuştur. Öğretmenlerimize cüzi de olsa ek ekonomik imkan sağlayan bu uygulamada gördüğümüz haksızlıklar sendikamız tarafından yargıya taşınmış, bu yargı mücadelemiz sonucunda; önlisans mezunlarına da sınava katılma hakkı verilmiştir. Yine bu mücadele sonucunda Kariyer Basamakları Sınav Yönetmeliğinin  hizmetiçi eğitim faaliyetleri ile ilgili kısıtlayıcı hükümleri kaldırılmış, askerlik hizmetinin de hizmete dahil olması gibi kazanımlar elde edilmiştir. Ancak, Bakanlık çıkardığı yönetmeliğe sahip çıkmayarak mevcut değişiklikler ışığında ne yeni bir sınav yapmakta ne de bu konuda bir takvim verip, açıklama yapmaktadır.

 

            Sorunlar yumağı halindeki Milli Eğitimin bu sorunlarını çözeceğini umduğumuz Sayın Nimet ÇUBUKÇU da kendisinden önceki Bakan’ın uygulamalarına sahip çıkmakta ve özellikle Hüseyin ÇELİK’in giderayak yaptığı yüzlerce 76. Madde atamasını- yargının pek çok iptal kararına rağmen- iptal etmemektedir.

 

            Yanlışta ısrar etmekte iyi niyet yoktur. Bu anlayışla değerlendirdiğimiz, kayırmacı ve art niyetli bu uygulamalara karşı mücadelemiz sürecektir.