YÖNETİM

Talip GEYLAN

Genel Başkan
1972 yılında Çorum-Osmancık'ta doğdu. Temmuz 1993 döneminde Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fak. Felsefe Bölümü’nden mezun oldu. Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde Yüksek Lisansını tamamladı. 1997 yılında Ankara'da Felsefe Öğretmeni olarak göreve başladı. 1998-1999 yıllarında MEB Talim ve Terbiye Kurulu Ders Kitapları İnceleme Komisyonu’nda görev yaptı. 1992-1999 yılları arasında değişik sivil toplum kuruluşlarında yönetici olarak görev aldı. 05-12-1999 tarihinde Genel Basın ve Sosyal İlişkiler Sekreteri olarak sendikada görev aldı. 09-10 Mart 2002 tarihinde yapılan 1. Merkez Genel Kurulunda Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri olarak seçildi. 2. ve 3. Olağan Genel Kurulda da bu görevine yeniden seçildi. 24-25 Ekim 2009 tarihinde yapılan Olağanüstü Merkez Genel Kurulu’nda “Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ” görevine seçildi. 5-6 Şubat 2011 tarihinde yapılan 4. Olağan Merkez Genel Kurulu’nda ve 1-2 Şubat 2014 tarihinde yapılan 5. Olağan Merkez Genel Kurulu’nda bu görevine yeniden seçildi. 24-25 Şubat 2018 tarihinde yapılan 6. olağan Merkez Genel Kurulu'nda da Genel Başkanlık görevine seçildi. Geylan evli ve 3 çocuk babasıdır.

Musa AKKAŞ

Genel Sekreter
1957 Sivas Doğumlu. 1980 yılında Eskişehir Eğitim Enstitüsü Matematik bölümünü bitirdi. 1982 yılında Sinop Anadolu Öğretmen Lisesi ve İmam Hatip Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi, 1983 Adana Büyükdilli Ortaokulu, Matematik Öğretmeni olarak görev yaptı. 1987 Sivas Güney Ortaokulu Müdürü, 1991 Sivas Karşıyaka Ortaokulu Müdürü, 2002 Sivas Halil Rıfat Paşa Lisesi Müdürü olarak görev yaptı. Sendikacılık görevine 1993 yılında Türk Eğitim-Sen Sivas Şubesi Delegesi olarak başladı. 1995 yılında Sivas Türk Eğitim-Sen Şubesi yönetim kurulu Basın ve Halkla ilişkiler sekreterliğine seçildi. 1999 yılında Sivas Türk Eğitim-Sen Başkan yardımcısı oldu, 2000 yılında Sivas Türk Eğitim-Sen Başkanlığına seçildi. 4688 Sayılı Kamu görevlileri sendikaları Kanunu'nun 13 Ağustos 2001 Tarihinde yürürlüğe girmesini müteakip, Türk Eğitim-Sen Sivas kurucular kurulu üyesi ve Başkanı olarak şubeyi kongreye götürdü. 2002 Tarihinde yapılan Türk Eğitim-Sen Sivas Şubesi 1. Olağan Genel Kurulunda, 2004 Tarihinde 2. Olağan Genel Kurulunda, 2007 Tarihinde 3. Olağan Genel Kurulda Şube Başkanı Seçilerek görev yaptı. Aynı zamanda; 2000-2008 yılına kadar Türkiye Kamu-Sen Sivas İl Temsilcisi olarak görevini sürdürdü. 2005 yılında Genel Merkez 2. Olağan Genel Kurulunda Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyeliğine seçildi. Öğrencilik yıllarında değişik derneklerde yönetici olarak görev yaptı. "Hergün" gazetesi Eskişehir temsilcisi ve muhabirliği görevinde bulundu. Değişik dergi ve internet sitelerinde köşe yazarlığı yaptı. Soykırım Karşıtları Derneği kurucular kurulunu üyesi oldu. 2.3 Şubat 2008 Tarihinde yapılan Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi kongresinde "Toplu görüşme ve mevzuat sekreteri", 24-25 Ekim 2009 tarihinde yapılan Olağanüstü Merkez Genel Kurulunda ise “Genel Sekreter” görevine seçilmiştir. 5-6 Şubat 2011 tarihinde yapılan 4. Olağan Merkez Genel Kurulu’nda da Genel Sekreter görevine seçildi. 1-2 Şubat 2014 tarihinde yapılan 5. Olağan Merkez Genel Kurulu’nda da “Genel Sekreter” görevine seçildi. 24-25 Şubat 2018 tarihinde yapılan 6. olağan Merkez Genel Kurulu'nda da "Genel Sekreter" görevine yeniden seçildi. Akkaş evli ve iki çocuk babasıdır.

Seyit Ali KAPLAN

Genel Başkan Yardımcısı
1957 yılında Kütahya'da doğdu.İlk ve ortaöğretim tahsilini Kütahya'da tamamladıktan sonra 1976-1982 yıllarında Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinden yüksek lisans mezunu olarak diplomasını aldı. Kütahya İmam Hatip Lisesinde 1985-1999 yılları arasında öğretmenlik ve idarecilik yaptı. Türk Eğitim-Sen Kütahya Şubesi kuruluşunda 1992'de kurucular kurulu üyesi olarak yer aldı. İki dönem Şube Başkan yardımcılığı yaptıktan sonra 2001 yılı olağan genel kurulunda Şube Başkanlığına seçildi. 4688 sayılı yasanın çıkmasıyla tekrar şube başkanı olan S. Ali Kaplan profesyonel şube başkanlığına devam ederken aynı dönemde Kütahya Türkiye Kamu-Sen İl Temsilciliğini de yürüttü. 5-6 Şubat 2005 tarihinde yapılan Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi 2. Olağan Genel Kurulunda Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreterliği görevine seçildi. Şubat 2008'de yapılan 3. Olağan Genel Kurul'da Genel Mali Sekreterlik görevine seçildi. 24-25 Ekim 2009 tarihinde yapılan Olağanüstü Merkez Genel Kurulunda da “Genel Mali Sekreterlik” görevine seçilmiştir. 5-6 Şubat 2011 tarihinde yapılan 4. Olağan Merkez Genel Kurulu’nda da “Genel Mali Sekreterlik” görevine seçildi. 1-2 Şubat 2014 tarihinde yapılan 5. Olağan Merkez Genel Kurulu’nda da “Genel Mali Sekreterlik” görevine seçildi. 24-25 Şubat 2018 tarihinde yapılan 6. olağan Merkez Genel Kurulu'nda da "Genel Başkan Yardımcılığına (Mali İşler)" yeniden seçildi. Kaplan evli ve bir çocuk babasıdır.

Mehmet Yaşar ŞAHİNDOĞAN

Genel Başkan Yardımcısı
1964 Yılında Kırıkkale / Keskin de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Keskin ve Kırıkkale'de tamamladıktan sonra 1982 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği bölümüne girdi. 1986 yılında bu okuldan mezun olarak ilk görev yeri Ordu-Ünye-Yoğunoluk Ortaokuluna atandı.1988 yılında Kırıkkale - Keskin - Konur İlköğretim okuluna Okul Müdürü olarak görevlendirildi. Yaklaşık 4,5 yıl burada hizmet verdikten sonra eşinin ataması nedeniyle Yozgat -Saraykent İlköğretim okuluna öğretmen olarak atandı. 1994 yılında M.E.B'nın yaptığı mülakat sınavında başarılı olarak Kırıkkale Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Edebiyat öğretmeni olarak atandı. 1999 yılında Türk Eğitim-Sen Kırıkkale Şube Sekreterliğine seçildi. 4688 Sayılı yasanın çıkmasından sonra Türk Eğitim-Sen Kırıkkale Şubesi Kurucular Kurulu Başkanlığı ve 2001-2009 yılları arasında Kırıkkale Şube Başkanlığı ve Türkiye Kamu-Sen İl Temsilciliği yaptı. 24-25 Ekim 2009 tarihinde yapılan Olağanüstü Merkez Genel Kurulunda “Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri ” görevine seçildi. 5-6 Şubat 2011 tarihinde yapılan 4. Olağan Merkez Genel Kurulu’nda da “Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri ” görevine seçildi. 1-2 Şubat 2014 tarihinde yapılan 5. Olağan Merkez Genel Kurulu’nda da “Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri ” görevine yeniden seçildi. 24-25 Şubat 2018 tarihinde yapılan 6. olağan Merkez Genel Kurulu'nda da "Genel Başkan Yardımcılığına (Teşkilatlandırma)" seçildi. Şahindoğan evli ve 2 çocuk babasıdır.

Cengiz KOCAKAPLAN

Genel Başkan Yardımcısı
14.05.1967 yılında Karabük ili Eskipazar ilçesinde doğdu. A.Ü. Kastamonu M.Y.O Elektrik bölümünü bitirdi. 1991 yılında öğretmenlik mesleğine başladı. 1992 yılında TÜRKAV Kelkit şubesi kurucu yönetim kurulu üyeliği yaptı. 1994 yılında Türk Eğitim- Sen Bartın Şubesi yönetim kurulu üyeliğine, 1995 yılında da şube başkanlığına seçildi. Bartın Mesleki Eğitim Merkezi Elektrik Bölüm Şefi olarak görev yapmakta olan Cengiz Kocakaplan, 3. Olağan Genel Kurulda Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreterliğine seçildi. 24-25 Ekim 2009 tarihinde yapılan Olağanüstü Merkez Genel Kurulunda “Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri” görevine seçilmiştir. 5-6 Şubat 2011 tarihinde yapılan 4. Olağan Merkez Genel Kurulu’nda da “Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri” görevine seçildi. 1-2 Şubat 2014 tarihinde yapılan 5. Olağan Merkez Genel Kurulu’nda da “Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri” görevine seçildi. 24-25 Şubat 2018 tarihinde yapılan 6. olağan Merkez Genel Kurulu'nda da "Genel Başkan Yardımcılığına (Eğitim ve Sosyal İşler)" yeniden seçildi. Kocakaplan evli ve 3 çocuk babasıdır.

Selahattin DOLĞUN

Genel Başkan Yardımcısı
13.10.1976 yılında Osmaniye’nin Kadirli İlçesinde doğdu. İlk – Orta – Lise tahsilini Kadirli’de tamamladı. Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünü bitirdi. 2000 yılında Adana Ceyhan İlçesinde öğretmenliğe başladı. 2001 Yılından itibaren Türk Eğitim-Sen üyeliği, işyeri temsilciliği, delegelik, yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. 2013 – 2018 yılları arasında Adana 1 No’lu Şube Başkanlığı ve Türkiye Kamu-Sen Adana İl Temsilciliği görevlerinde bulundu. 24-25 Şubat 2018 tarihinde yapılan 6. Olağan Merkez Genel Kurulu’nda da “Genel Başkan Yardımcılığına (Mevzuat)” seçildi. Dolğun evli ve bir kız çocuğu babasıdır.

Fuat YİĞİT

Genel Başkan Yardımcısı
1975 yılında Konya’da doğdu. Selçuk Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliğini bitirdi. 2000 yılında İstanbul’da göreve başladı. Yaklaşık 18 yıl İstanbul 5 No’lu şube yönetim kurulu üyeliği ve şube başkanlığı yaptı. 24-25 Şubat 2018 tarihinde yapılan 6. Olağan Merkez Genel Kurulu’nda “Genel Başkan Yardımcılığına (Dış İlişkiler ve Basın)” seçildi. Evli olan Yiğit, iyi derecede İngilizce bilmektedir.